Πολιτισμός

«Η Ελλάδα του Μελίκη» – Δεύτερη μέρα του Πάσχα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΠΑΣΧΑ

«Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΜΕΛΙΚΗ»
Στα Μέγαρα Αττικής σήμερα. δεύτερη μέρα Πάσχα, τα παλικάρια λένε τα Ρουσάλια, τα κάλαντα της Λαμπρής!
(Από την εκπομπή της ΕΡΤ3″Κάθε Τόπος και Τραγούδι»)

«Η Ελλάδα του Γιώργη Μελίκη»

https://www.facebook.com/gmelikis/videos/1627819954037776/