Εισαγωγή

Η ιστοσελίδα faretra.info παρέχει τις υπηρεσίες της στους επισκέπτες / μέλη της με την αποδοχή από πλευράς τους των ακόλουθων Όρων Χρήσης. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά.

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Όταν επισκέπτεστε το faretra.info ή αποστέλλετε ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), επικοινωνείτε με το faretra.info με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου αποδέχεστε το δικαίωμα του faretra.info, κατ’ αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στο faretra.info, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, λογότυπα, εικόνες (ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών), ψηφιακά αρχεία και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της ιστοσελίδας faretra.info ή των παρόχων περιεχομένου που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε έμμεση χρήση της ιστοσελίδας και των περιεχομένων αυτής, προς όφελος άλλης ιστοσελίδας ή επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της faretra.info. Επιτρέπεται και ενθαρρύνεται ή αναπαραγωγή κειμένων με την συνακόλουθη δέσμευση να αναπαράγονται ολόκληρα (μη αλλοίωση του νοήματος) και να αναφέρεται ρητά η πηγή με τη μορφή υπερ-συνδέσμου.

Άδεια Χρήσης και Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα

Η faretra.info παρέχει περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας faretra.info, για την επικοινωνία με την ιστοσελίδα. Οι επισκέπτες του faretra.info διατηρούν ένα περιορισμένο, ανακλητό, και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσουν έναν υπερ-σύνδεσμο (hyperlink) για την αρχική σελίδα faretra.info σε δικτυακό χώρο ιδιοκτησίας τους, εφ’ όσον αυτός ο υπερ-σύνδεσμος δεν περιγράφει τη faretra.info ή τις υπηρεσίες της με ένα ψεύτικο, παραπλανητικό, μειωτικό ή εν γένει δυσάρεστο τρόπο. Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση διακόπτει την άδεια χρήσης ή πρόσβασης που χορηγείται από την faretra.info

Περιορισμός της ευθύνης από τη χρήση της Ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα faretra.info παρέχεται “ΩΣ ΕΧΕΙ” και “ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ”. Η faretra.info δεν πραγματοποιεί καμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση οποιασδήποτε μορφής, εκφρασμένη ή υποδηλούμενη για τις πληροφορίες, περιεχόμενο και υλικό που περιέχονται σε αυτή. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες της ιστοσελίδας συμφωνούν στην χρήση αυτής με δική τους ευθύνη. Κείμενα συνεργατών δεν απηχούν απαραίτητα τις απόψεις της ιστοσελίδας και οι συντάκτες τους είναι πλήρως υπεύθυνοι κατά το νόμο για το περιεχόμενό τους. Η ιστοσελίδα δεν εγγυάται ότι οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από την faretra.info δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Η faretra.info δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες.

“Δεσμοί” (links) προς άλλα sites

Η faretra.info δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks , ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιασδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη της faretra.info διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ).

Τα προσωπικά δεδομένα (ονόματα, διευθύνσεις κλπ) που τυχόν θα συλλέγονται ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Επιπλέον, στην περίπτωση των «δεσμών» προς άλλους δικτυακούς τόπους, η faretra.info δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

Αποζημίωση

Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του faretra.info οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση, αναλαμβάνετε την υποχρέωση αφενός να παρέμβετε στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε το Δικτυακό μας τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Δικαίωμα Αλλαγών

Η faretra.info. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στην πολιτική της και τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο.

Εφαρμοστέος Νόμος – Διαφωνίες

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας faretra.info συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και της ιστοσελίδας faretra.info. Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση της ιστοσελίδαfaretra.info ή με τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής, θα γίνεται κατ’ αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες και σχετικά θέματα θα επιλύονται στα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Βέροιας.