Καθηγητής της Κοινωνικής Λαογραφίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Φιλόλογος - Γλωσσολόγος - Καθηγητής ελληνικών & γερμανικών [email protected]