Υπογραφή Σύμβασης έργου "Αποκατάσταση τομών ύδρευσης, αποχέτευσης και όμβριων πόλης Βέροιας και Δ. Διαμερισμάτων"

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του σχετικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ξεκινά το έργο «Αποκατάσταση τομών ύδρευσης, αποχέτευσης και όμβριων πόλης Βέροιας και Δημοτικών Διαμερισμάτων (Δ.Δ)» εκτιμώμενης αξίας  200.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., ύστερα από την πρόσφατη υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ κ. Γεώργιο Ορφανίδη και τον εκπρόσωπο της εργολήπτριας εταιρείας Ασφαλτικά Βέροιας ΕΠΕ κ. Ιωσήφ Μπαλή.

Η σχετική Μελέτη και η Διακήρυξη του έργου, υλοποιήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΒ  με βάση το εγκεκριμένο πρότυπο Διακήρυξης σύμφωνα με τον Νόμο 4412/2016.

Το βασικό και κύριο αντικείμενο του παραπάνω έργου συνίσταται στην εκτέλεση διαφόρων και ανεξάρτητων μεταξύ τους επεμβάσεων ανακατασκευών, επισκευών, βλαβών, αποκαταστάσεων οδοστρωμάτων που θα εκτελούνται σποραδικά σε όλη την περιοχή δραστηριότητας της ΔΕΥΑ Βέροιας με τη συνεργασία του προσωπικού της δημοτικής επιχείρησης.

Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης του έργου, «Αποκατάσταση τομών ύδρευσης, αποχέτευσης και όμβριων πόλης Βέροιας και Δημοτικών Διαμερισμάτων (Δ.Δ)» τελικού ποσού ανάθεσης € 82.000,00 στην εργολήπτρια εταιρεία, μετά και την σχετική έκπτωση που αυτή παρείχε στην επιχείρηση, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒ κ. Γεώργιος Ορφανίδης δήλωσε: «…ευχαριστώ τις Τεχνικές Υπηρεσίες της επιχείρησής μας για την ευσυνειδησία και την αποτελεσματικότητα τους. Συνεχίζουμε, προχωράμε και δίνουμε την μάχη της καθημερινότητας, πάντα με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα και με στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα…».

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 31815 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

0 Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Ειδήσεις με Διάρκεια