Σκίτσα

Αρκάς “Αισιοδοξία!” / 1η Οκτωβρίου, Μέρα των ηλικιωμένων