Έργα και Ημέρες Χιουμοριστικά

“Ρε, ξέρς ποιος είμι ιγώ;” / γράφει η γκουστιρίτσα

Δεν ημπορώ, δεν δύναμι
πρέπ’ να τ’ ουμουλουγήσου
πειδής είμι βολιευτής
κάποιουν πρέπ’ να χαστουκίσου!

Ξέρτι, ρε, ποιος είμι ιγώ;
Είμι ι Αυγινάκς
κι αν μι ανάψουν τα αίματα
κάποιους θα τς αρπάξ’!

Εεε, ήμαν κι Υπουργός
είχα κι μιγαλεία!
Νόμζα ι κρατιός
πως παίζου στ’ Δυναστεία!

Ιγώ, καλιέ μ’, δε λιέου
άρις μάρις κουκουνάρις!
Σαν κάτ’ δε μι αρέζ’
χιρνώ τραβώ σφαλιάρις!

Καλιέ; Τι μι πέρασις;
για κάνα κοινό θνητό;
Κι σι αρουτάου, μανδάμ,
ρε; ξέρς ποιος είμι ιγώ;

Εις δε τας πιριουδίας μ
κώλου δε βάνου να κάτσου
κι όλου ψάζου αφουρμές
να τνάξου κάναν μπάτσου!

Μιιιι συνουπτικάς χειροδικίας
ξιμπιρδεύου τάκα-τάκα!
Ιγώ δεν ήμαν π’ έκλεισα
τουν υπάλληλου μ’
μέσ στ’ ντουλάπα!

Άιι, του χέρι μι ξύνιτι
Αχ, κι πρέπ’ να ταξιδέψου…
Μι τρώγ’ λιέμι, ρε μανδάμ
θέλου σι κάποιουνα να τς βρέξου…

Φτάνου στου Βινιζιέλους
ιφτύς διαβαίνου τν πύλ’
Όποιουν ειδώ σια μπρουστά μ’
θα τουν τνάξου ένα σκαμπίλ!

Αμάν, έχασα τν πτήσ’!
Ιγώ, ι βολιευτής!
Άι, κι μ ανάβνι τα αίματα
χάιντι είμι κι νταής!

Κι αχιρνώ κι ουρλιάζου
ξέρτι ποιος είμι γω;
Απάντησ’ δε παίρνου
κλουτσάου τα σκαμπώ!

Σια δω, σια κει πιτάου
ι τραμπούκους τα σκαμπά
κι ήρθα κι κουκκίντσα
μη πρήσκαν τ αχαμνά…

Υπαλληλίσκου βρίσκου
φταίγ’ που μ άφησι στουν άσου…
Τι πειράζ’, κο, που άργησα;
Κι…σβιιιν τουν τνάζου μπάτσου!

Μα, τι χαστούκ τουν έρξα
μανδάμ, μι του μπαρδόν!
Φτωχέ υπαλληλίσκου!
Τουν έφυγ’ του σιαγόν’!

Χίρσα, καλιέ, τα ουρλιαχτά
ξιφώντζα απού τα σπλάχνα μ’!
Τουν κόβου μια σφαλιάρα
κι μι τα πέντι δάχλα μ’!

Βολιευτής, κο, δεν είμι;
Ότ θέλου, κο,δεν κάνου;
Τι ζήτηξα καλιέ;
Μόν να κατέβ’ τ’ αϊρουπλάνου…

Μι τρώγ’ καλιέ του δίκιου
κι τα κανάλια πήρα σβάρνα…
Δεν είμ αγγούρ’ κι φύτρουσα
κι με μι γέντσι μάνα!

Μ’ ανάθριψιν, μι σπούδασιν
μ’ έφκιασι παλικάρ’!
Όμους στ Βουλή ξισκώθκα
κι γίνηκα γουμάρ’!

Καλιέ, ένα χαστούκ’ τουν τίναξα
πειδής έχου κι τν ιξουσία!
Κι ι υπάλληλους μι κατήγγειλιν!
Θιέ μ, τι αχαριστία!

Μι ξιέγραψιν κι ι…Μητσιουτάκς
απ’ την κοινουβολευτική ουμάδα!
Δε θα τουν πιτύχου σια μπρουστά μ’;
Έχ’ να φάει κι αυτός κατσάδααα…

…………………..

( το σκίτσο είναι της Έφης Ξένου)

……………………

Θκια σας, η αγαπημέν’ σας

         Γκουστιρίτσα

………………………

 

 

 

 

 

 

 

banner-article

Ροη ειδήσεων