Βέροια Εκδηλώσεις

Δήμος Βέροιας: Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής / Τετάρτη 26 Ιουνίου

Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Δήμαρχο,

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων,

Βέροια

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α του ν.3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν.5056/2023 και την υπ’ αριθ. 98 (αρ.πρωτ. 8182/26-1-2024) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε  να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής, που θα γίνει στις 26-6-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κι οι πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που επιθυμούν να θέσουν θέματα στην ειδική συνεδρίαση, καλούνται να τα υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 21-6-2024 στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

banner-article

Ροη ειδήσεων