Έργα και Ημέρες Χιούμορ Χιουμοριστικά

“Τουλμάς ισύ να μι απατάς; Θα δγιεις τι έχς να πάθς!” γράφει η γκουστιρίτσα

Μπο, μπο, μπο, μπο!!!
Τι μ είπι σήμιρις ι μανάαβς!
“Ι άντρας σ’, κο, ι γκουστιρίτσους
είντους απατηλός κι…γκουμινιάρς!”

Μπο, μπο, μπο, μπο
κιραμίδα που μι ήρθιιι!!!
Καλιέ, ι γκουστιρίτσους μ’
μοιχαλίδας απιδείχθηηη!!!

Ααααααααχ!
Γκουστιρίτσου, τι μι κάαμς!
Σ αρέζ’, ρε, ι πουδόγυρους
κι του…γόη παριστάνς!

Ααα, που να σι πει ι παπάς στ’ αυτί
κι ι διάκους στου κιφάλ’
που δε σι φτάνου, ρε,ιγώ
κι θέλτς να πας κι μ άλλ’…

Αααχ, καλιε, τι σκιέφκα
τώρα που είπα ι..παπάς.
Ρε, τέχνασμα θα σι φκιάσου
ρε,θα σι ρθει νταμπλάς!

Καλιε, θα παραστήσου
πως είμι… απουθανούσα!
Να δγιούμε, ρε, τι θα κάμς
άμα γενώ ικλιπούσα…!

Άιντι, σαν έρχιτι στου σπίτ’
τουν χιρνώ τα βουγγητά.
“Ααααχ, αααααχ, γκουστιρίτσουου μ’!!!”
Κι…ντουγκ πέφτου τ’ θανατά.

“Ιιιιιιι,τουν ξιαμουλνώ
χάνουμιιιι,σβήνουουου,σβήνουουου!
Αααχ, γκουστιρίτσου μου, καλιέεε
χήρου σι αφήνουουου…”

Ντουπ,τουν πέφτου καταή
κι ανισθησίας μνήσκου…
Αα,ρε,κουντουπίθαρι…
Κο, μ έρνταν να τουν πνίξου.

Άφσα κι του στόμα μ’ ανοιχτό
να δείχνου πειστικιά!
Κο, όπους είν οι πιθαμέν’
σα φτάσν στα στιρνά…

Νιε γκουκ, νιε μουκ, δεν έβγαλα
μουλουνότ είχα φαγούρα…
Ιγώ, ικείιι,νταγλαρουμέεν’…
Εεεε,ήμαν πουλύ σκατούλα!

Κι…σφίγγουμαν κι σφίγγουμαν
τάχα, κο τα είχα κακαρώσ’.
Εεεε, λιέου όπ’ να ‘νι,
ι κουντουπίθαρους θα κουλώσ’!

Άι κι μι σταυρών’ τα χέρια
κι μι φλάει σταυρουτά!
Μι φέρν’ κι δυο λιαλιάγκια*
Κι μι τα βάν’ σν αγκαλιά!

Κι… πιριμένου,πιριμένου
ν’ αρχινίξ’ τα ουρλιαχτά
κι.. πώς φιγκλώ* απού του μάτ’
τουν γλιέπου… να χουρουπδά!!!

Κο, ιγώ,στουλτζμέν’ πιρίμινα
η δόλια μ’ να θρηνήσ’
κι αυτούνους στ’ Μιλπουμένη τ’
έφκιανιν βιντιουκλήσ’!

“Τα τίναξιν, τα τίναξιν!!!”
Τν ίλιγι τραγουδιστά!
Κι ματς κι μουτς τν ίστειλνι
φιλάκια ρουφηχτά!!!

Άιι, κι σκώνουμι σαν του Λάζαρου
κι τουν γραπώνου απ’ του λιμό…
Ούιιιιι! Καταφρίχκι ι κουντοπίθαρους
έπαθιν κλουνισμό!!!

Άιντιιι, πάει κι η Μιλπουμένη τ’
κο,πώς να σι του πω;
Άιιιι, τι τρουμάρα πήριιιν…!
Ντουνγκ, τ’ ήρθιν του ιγκιφαλικό…!

…………………..

*λιαλιάγκια: λουλούδια

*φιγκλώ: κρυφοβλέπω

………………………..

Θκια σας η αγαπημέν’ σας

         Γκουστιρίτσα

banner-article

Ροη ειδήσεων