Κοινωνία Οικονομία

Αποκαλυπτικά στοιχεία που προκαλούν: Το 0,7% των Ελλήνων κατέχει το 42% των καταθέσεων (77δις), όταν το 72,5% μόλις το 1,4% ή (2,6 δις)!

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων για το πώς κατανέμονται οι καταθέσεις, το συνολικό ύψος των οποίων είναι πλέον 185,5 δις. ευρώ για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Το 0,7% των Ελλήνων έχουν το 42% των τραπεζικών καταθέσεων, δηλαδή 77 δις ευρώ.

Αργά το μεσημέρι της Τρίτης, η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε τα στοιχεία για την πορεία των καταθέσεων κατά τον μήνα Απρίλιο. Το συνολικό υπόλοιπο για επιχειρήσεις και νοικοκυριά ανήλθε στα 185,494 δις. ευρώ παρουσιάζοντας οριακή μείωση σε σχέση με τα 185,53 δις. ευρώ του Μαρτίου. Συγκριτικά με τον Δεκέμβριο, εξακολουθεί να καταγράφεται μείωση της τάξεως των 3,2 δις. ευρώ καθώς η περυσινή χρονιά έκλεισε με 188,74 δις. ευρώ. Το υπόλοιπο έφτασε στα 142 δις. ευρώ τον Απρίλιο από 141,31 δις. ευρώ τον Δεκέμβριο και 135 δις. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2021 ενώ τον Δεκέμβριο του 2019 οι καταθέσεις ήταν μόλις 116,7 δις. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΤΕΚΕ:

-Το 72,5% των καταθετών έχουν υπόλοιπα έως 1000 ευρώ και μοιράζονται μόνο το 1,4% των συνολικών καταθέσεων δηλαδή περίπου 2,6 δις. ευρώ

– Το 12,4% των καταθεστών έχουν υπόλοιπα από 1000 έως 5000 ευρώ και μοιράζονται το 5% των καταθέσεων δηλαδή περίπου 9 δις. ευρώ.

-Το 13% των καταθετών έχουν από 5001-έως 50.000 ευρώ και μοιράζονται το 35,7% των καταθέσεων

-Από 50000 έως 100.000 ευρώ έχουν το 1,4% των καταθετών αλλά μοιράζονται το 15,7% των συνολικών καταθέσεων δηλαδή περίπου 29 δις. ευρώ και

-Από 100.000 ευρώ και πάνω έχουν μόνο το 0,7% των καταθετών αλλά αυτοί ελέγχουν το 42% των συνολικών καταθέσεων δηλαδή πάνω από 77 δις. ευρώ.

-Το 2020 οι μεγαλοκαταθέτες ήλεγχαν το 37% των καταθέσεων, το 2021 το 40% και το 2022 το 42%.

Στα συμπεράσματα να σημειώσουμε και πως το 2022 αυξήθηκε το ποσοστό των πολύ μικρών καταθετών με υπόλοιπα στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους έως 1.000 ευρώ: το 2020 αποτελούσαν το 71,9%, περίπου όσο και το 2021 (71,8%) και το 2022 αυξήθηκαν στο 72,5%. Από την άλλη, εκεί που παρατηρούνται οι μεγαλύτερες απώλειες είναι στον αριθμό των καταθετών με καταθέσεις πάνω από 1.000 και έως 5.000 ευρώ, δηλαδή των μικρών καταθετών. Το ποσοστό όσων είχαν καταθέσεις από 1.001-5.000 ευρώ ήταν το 2020 13,8% και το 2021 13,1%, για να πέσει στο 12,4%.

banner-article

Ροη ειδήσεων