Αλεξάνδρεια

“Τα Παιδιά της Άνοιξης” / Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση | Δευτέρα 28 Νοεμβρίου

Προς: Όλα τα μέλη του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας

ΘΕΜΑ :   Πρόσκληση   4ης  Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης

Αγαπητά μέλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο του  Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, σε εφαρμογή του άρθρου 19 του ισχύοντος καταστατικού

 σ υ γ κ α λ ε ί

τα  μέλη, σε ετήσια  Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει, Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 , στο ΚΔΗΦ ΑμεΑ  ‘Τα Παιδιά της Άνοιξης’ και ώρα 16.30 μ.μ.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

  1. Παρουσίαση Προϋπολογισμού έτους 2023, συζήτηση επ’ αυτού και έγκρισή του.
  2. Παρουσίαση εισηγητικής έκθεσης για το έτος 2023 , συζήτηση επ΄ αυτής και έγκρισή της.
  3. Ενημέρωση για την πορεία ανέγερσης του νέου ΚΔΗΦ στην Πατρίδα Βέροιας.
  4. Προτάσεις – Συζήτηση (πλην των προεγκριθέντων θεμάτων).

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 19 του  ισχύοντος καταστατικού.

Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη, θα θεωρούνται όσα δεν καθυστέρησαν τις συνδρομές τους πέραν των τριών ετών χωρίς σοβαρή αιτία, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ισχύοντος καταστατικού.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας (σύμφωνα με το άρθρο 19. του ισχύοντος καταστατικού) η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί   την Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022  , στον ίδιο χώρο και με την ίδια ημερήσια διάταξη και ώρα έναρξης 16.30 μ.μ.

Σας επισημαίνουμε ότι για την δεύτερη Γ.Σ. δεν απαιτείται η προαναφερόμενη απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 19 του ισχύοντος καταστατικού.

Καλούνται όλα τα μέλη του σωματείου να προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση αυτή, καθώς η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη.

Για το ΔΣ

Η Πρόεδρος                                                                                             Ο  Γεν. Γραμματέας

Σαρκατζή Ελεονώρα                                                                               Παγούνης Αργύριος

Ροη ειδήσεων