Έργα και Ημέρες

«Κο, του καλάθ’ τ’ νοικουκυριού, είνι σμαδ’ ικ του Θιου!» γράφει η γκουστιρίτσα

–Τι καντς, κο, Κατίνα
όξου απ’ τν Αγιά Παρασκιουβή;
-Κο, ήρθα για τουν Άδουνι.
Θε, να τ’ ανάψου ένα κιρί.

Ααχ! Καλιέ μ, ι Υπουργός
έχ’ τ’ χαρ’ τ’ Θιού!
Αυτός ι Άγιους ιμπνέφσκι
του «καλαθ’ τ’ νοικουκυριού!»

Να! Τέτοια λαμπάδα θα τουν ανάψου
κο, μιτά συγχουρίσιους…
Γιατί μι φαίνιτι μι του Χριστό
είνι ουμοούσιους!

Τουν Υπουργό Αναπτύξιους
«πάτιρ Άγιι ιβλόγησουν»
κι ιμέ που τουν απαραξηγώ
Πάτιρ μου, συγχώρησον.

Ι  υποργός, καλιέ, φρουντίζ’
απού τς καρδιάς τ’ τα βαθ’
ντίγκα να μι γιουμόσ’
τ’ νοικουκυριού του καλάθ’!

Πάραυτα ιγώ η αμαρτουλή
στα γόνατα προυσκνώ.
Ααχ! Τόσου κανείς δε νοιάσκει
για του νοικουκυριό!

Σκύβου κι ξανασκύβου
Κι σταματμό δεν έχου!
Μι δάκρυα ιβγνουμοσύνης
μπρος στου «καλάθ’» στιέκου…

Τι άλλου να σι φκιασ’, καλιέ
ι δόλιους  ι Υπουργός;
Ούι! Ούι! Ούι! Σταυρουκουπιούμι
«Άγιους ι Θιός…»

Ιφτήνινι του γάλα!
Ιφτήνινι κι η φραντζόλα!
Ααχ! Πουτές δε θα ‘νι άδεια
τ’ φτουχού η κατσαρόλα.

Κύριου μ’! Κύριου μ’! Κι Θιε μ’!
Πήριν τα supir σβάρνα!
Τώρα θα καταπίνου
μια νταμιτζάνα γάλα!

Ω! ρε! Κι σαν τουν είδα εις φώτο
μι τα μακαρόνια αγκαλιά!
Όμοιαζι μι Αρχάγγιλου!
Τουν έλπαν τα φτιρά!

Ααχ! Ειν’ καλός! Είνι χρυσός!
Έχ’ τ’ χάρις όλις!
Να δγιεις που θα φτηνίνουνι
στου μέλλουν κι οι μπριτζόλις!

Σημαδ’, σι λιέγου, απ’του Θιό
είν’ του καλάθ’ ιτούτου!
Ι Άδουνις, κο, μας έσουσι
απού βέβιου σκουρβούτου!

Κι είπιν ι Άδουνις:
«Γιννηθήτου του καλάθ’ τ’ νοικουκυριού!»
Ούι! Ούι! Ούι! Σταυρουκουπιούμι!
«Εις του όνουμα του πατρός κι τ’ υιού…»

Μα, να μι τον νοιαζ’ τίπουτα ντιπ!
Μουναχα ι πουλιτς!
Μι τρέχουνι τα δάκρυα!
Μι φκιάνουν πλιτς! Πλιτς! Πλιτς!

Κι φύρδην μίγδην γίνκαν
οι τιμές στα προυϊόντα!
Δόξα σοι, Θιέ, που εχ’
ι Άδουνις τόσα πουλλά προυσόντα!

Κατάλαβις, κο, Λένια
γιατί τουν άναψα λαμπάδα;
Γιατί, κο, χουρίς τουν Άδουνι
τι θά φκιαν’ η Ιλλάδα;

-Αμ, δεν τα ξερς καλά, Κατίνα!
Κο, μην είσι ντιπ χαιβάν’!
Οι τιμές μες στου  καλάθ’
είνι ντιπ κατά σια παν!

-Τι λιες, α μωρέ Λένια ;
Πάλι μας γέλασι ούλους;
Θιε μ’ κι Παντουκρατουρα !!!
Κο, μι γυρίζ’ ι τρούλους!!!

 

………….

   

Μ’αγάπ’ κι ικτίμησ’;

Κο, οι τιμές μες στου καλάθ’

αύξησ’ πήραν σν ανατίμησ’!!!