Αναγνώστες

Γρηγόρης Σακαλής “Παρόν και μέλλον”

Δεν ρώτησα ποτέ
για το παρελθόν σου
τι νόημα έχει
ούτε και εσύ με ρώτησες
τα βαρίδια του χθες
μόνο προβλήματα
μπορούν να δημιουργήσουν
η αγάπη πατάει γερά
μόνο στο σήμερα
ζει στο παρόν
προσβλέπει σ΄ένα αύριο
φωτεινό και λαμπρό
θέλει να γεννήσει
καινούργια πράγματα
ο έρωτας
απολαμβάνει
την παρούσα στιγμή
και όλα περιστρέφονται
γύρω απ΄αυτόν.