Αλεξάνδρεια

Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε γυναίκες πρόσφυγες που διαμένουν στη Δομή Προσφύγων Αλεξάνδρειας

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Βέροιας, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ Αλεξάνδρειας, υλοποίησε δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε γυναίκες προσφύγισσες που διαμένουν στη Δομή Προσφύγων Αλεξάνδρειας. Την ενημερωτική δράση παρακολούθησαν αραβόφωνες, φαρσόφωνες και γαλλόφωνες γυναίκες, καθώς και στελέχη του ΕΟΔΥ, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, του Δανικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (DRC) και της Μετάδρασης.

Οι γυναίκες ενημερώθηκαν για τις διάφορες μορφές της έμφυλης βίας, η οποία εκδηλώνεται σε όλες τις κοινωνίες και κουλτούρες, για τις ψυχολογικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, για το δικαίωμα τους να έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες στήριξης και να καταγγείλουν περιστατικά βίας εναντίον τους. Συζητήθηκαν τα συγκεκριμένα εμπόδια που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατά την πρόσβαση τους στις αρμόδιες υπηρεσίες και οι καλές πρακτικές όσον αφορά στη διαχείριση των περιστατικών.

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).