Δήμος Βέροιας: Κοινοποίηση πορισμάτων ΕΛΓΑ Τοπικής Κοινότητας Μακροχωρίου

------

Ανακοινώνεται ότι το υποκατάστημα ΕΛΓΑ ΒΕΡΟΙΑΣ, απέστειλε  τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από ΠΑΓΕΤΟ της κοινότητας ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ως εξής:

  1. ΠΑΓΕΤΟΣ 18/2/2021 αφορά ΥΠΕΡ ΠΡΩΙΜΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

  2. ΠΑΓΕΤΟΣ 12/3/2021 αφορά ΒΕΡΙΚΟΚΑ

  3. ΠΑΓΕΤΟΣ 28/3/21 αφορά ΒΕΡΙΚΟΚΑ, ΡΟΔΑΚΙΝΑ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ, ΑΜΥΓΔΑΛΑ, ΚΕΡΑΣΙΑ, ΑΡΑΚΑ

Το χρονικό διάστημα για υποβολή ενστάσεων από ΠΑΓΕΤΟ είναι μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/12/2021.

Οι παραγωγοί λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της διασπορά του covid 19, μπορούν να υποβάλουν ένσταση και να πληροφορηθούν για τα πορίσματα, την Παρασκευή 3/12 και 10/12 στο Δημοτικό Κατάστημα Μακροχωρίου κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησής στο τηλέφωνο 2331350528 και 2331351926.

Τα πορίσματα είναι διαθέσιμα στους παραγωγούς από την σελίδα του ΕΛΓΑ www.elga.gr/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ κωδικοί taxis net/ Πορίσματα.

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 41370 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

Ειδήσεις με Διάρκεια