Βέροια

Έναρξη μαθημάτων στο Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας