Αρχαιρεσίες στον Όμιλο Προστασίας Παιδιού Βέροιας, Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου

-------

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου προστασίας παιδιού Βέροιας προκηρύσσει Αρχαιρεσίες ανάδειξης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου. Προς τον σκοπό αυτόν καλεί τα μέλη του να προσέλθουν σε εκλογική-απολογιστική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα άρθρα του καταστατικού του τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 17:00 στο Πνευματικό κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως στην οδό Βενιζέλου 29.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας (1/2 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών) η Συνέλευση θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, την ίδια ώρα (17:00) και στον ίδιο χώρο, χωρίς άλλη ειδοποίηση και θα διεξαχθεί με οποιαδήποτε απαρτία.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:
1.Απολογισμός του Συλλόγου στην τριετία Ιουνίου 2012-Ιουνίου 2015
2. Οικονομικός Απολογισμός.
3. Έγκριση ή μη των απολογισμών.
4. Κατάθεση υποψηφιοτήτων για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Ομίλου να προσέλθουν στη Συνέλευση μαζικά και να συμμετάσχουν ενεργά, τόσο στο διάλογο που θα αναπτυχθεί ,όσο και στις αρχαιρεσίες , για να διαμορφώσουν από κοινού το μέλλον του Ομίλου.

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 40154 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

Ειδήσεις με Διάρκεια