Βασίλης Νιτσιάκος "Θλίψη"

-----------

Θλίψη

Γερμανικά σίδερα
σαρώνουν
το καλντερίμι της θλίψης
στη Μοσχόπολη.
Σοφατίζεται το τίποτα
με χρώματα βόρεια.
Ντύνεται ο τόπος
την πλούσια φτώχεια
της νέας εποχής.
Αλή πασάς, Σαλί Μπούτκα,
Εμβέρ Χότζα
Ονόματα αλλάζει.
Τη βία της ποτέ,
η εξουσία.
-
(πρώτη γραφή Μοσχόπολη 5.8.2010, Κόνιτσα 11.7.2020)
-

Συντάκτης

Βασίλης Νιτσιάκος
Βασίλης Νιτσιάκος 24 posts

Καθηγητής της Κοινωνικής Λαογραφίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ειδήσεις με Διάρκεια