ΣΟΦΨΥ Ημαθίας: Προκήρυξη θέσης εργασίας

Ο Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.) Ημαθίας, στο πλαίσιο του έργου « Λειτουργία Κέντρου Υποστήριξης Ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές στην πόλη της Βέροιας», με κωδικό ΟΠΣ 5032741, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ( Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), με σκοπό την υλοποίηση δράσεων υποστήριξης για την « Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει την παρακάτω θέση:
• Μία (1) θέση Κοινωνικού Λειτουργού (Ιδιωτική Σύμβαση μερικής απασχόλησης Μισθωτής Εργασίας)
Ο φάκελος για τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού θα πρέπει να περιλαμβάνει:
Προαπαιτούμενα προσόντα
1) Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοινωνικού Λειτουργού από Δημόσιο Φορέα (Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα ή ΤΕΙ αντίστοιχου τομέα ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής).
2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού
3) Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας
4) Γνώση Η/Υ
5) Βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με Europass
Επιθυμητά προσόντα
• Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
• Μεταπτυχιακό δίπλωμα, τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
• Εμπειρία σε συμβουλευτικές ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις (Βεβαιώσεις)
• Εμπειρία στη διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων και συμμετοχή σε ομιλίες (Βεβαιώσεις)
• Εθελοντική δράση ή συμμετοχή σε πρωτοβουλίες πολιτών και συλλογικότητες κοινωνικής δράσης (Βεβαιώσεις)
Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν την αίτηση ενδιαφέροντος και πληροφορίες από τα Γραφεία του ΣΟΦΨΥ Ημαθίας, Ανοίξεως 120 στη Βέροια τις καθημερινές και από ώρες 10.00 – 12.30 και 16.30 έως 19.00 , κ. Ελευθερία Βενετσανάκου, επικοινωνία στο τηλ. 2331400426 και στην ιστοσελίδα www.sofpsi-ima.gr και fb ΣΟΦΨΥ ΗΜΑΘΙΑΣ., email sofpsim@gmail.com.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα καταθέτονται είτε αυτοπρόσωπα στα γραφεία, είτε ταχυδρομικά, είτε στο email sofpsim@gmail.com και με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021.

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 35254 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

0 Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Ειδήσεις με Διάρκεια