Προκήρυξη μίας θέσης εργασίας Εργοθεραπευτή από τα "Τα Παιδιά της Άνοιξης"

Προκήρυξη μίας (1) θέσης εργασίας Εργοθεραπευτή μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου. στο ΚΔΗΦ ΑμεΑ ¨Τα Παιδιά της Άνοιξης¨

Τα απαραίτητα προσόντα για την θέση είναι:

 1. Πτυχίο Εργοθεραπείας

 2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Τα επιθυμητά προσόντα για την θέση είναι:

 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο

 2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

 3. Γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ

 4. Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική σχετική εμπειρία

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την θέση αυτή είναι:

 1. Αίτηση πρόσληψης (επισυνάπτεται)

 2. Πτυχίο Εργοθεραπείας

 3. Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος

 4. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοθεραπευτών

 5. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

 6. Βιογραφικό Σημείωμα

 7. Αποδεικτικά εμπειρίας και εθελοντισμού (εφόσον υπάρχουν)

 8. Αποδεικτικά ξένης γλώσσας και Η/Υ (εφόσον υπάρχουν)

 9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά στο ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» Ελ.Βενιζέλου 7 στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας Τ.Κ. 59300 απέναντι από το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας, με κατάθεση στην Γραμματεία ή ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση spring.children@yahoo.gr ή στο info@tapaidiatisanoixis.gr

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται από Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 έως την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020.Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Πρόεδρο του Συλλόγου στο τηλ. 6947831210 ή στην γραμματεία του ΚΔΗΦ ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» στο 23330-27212 ώρες 08:30 – 15:30.

*Τα βιογραφικά  και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας μας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 2472 /97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, όπως ο ως άνω νόμος ορίζει.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

   

  ΠΡΟΣ

 

Όνομα: ……………………………...

 

Επώνυμο:……………………………

.

Τηλέφωνο: ……………………………

 

E-mail :………………………………..

 

Τόπος Διαμονής: ………………………

 

Οδός: …………………………………..

 

Τ.Κ: …………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλεξάνδρεια  .…/.…/…...

 

 

 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΜΗ  ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΑμεΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ.

 

Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτησή μου για τη θέση εργασίας ……………………………………………...

……………………………………………...

στο Μικτό Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ ¨Τα Παιδιά της Άνοιξης¨.

Επίσης, συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων με σκοπό την πρόσληψή μου.

 

 

 

Ο / Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ………

 

 

 

 

 

 

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 37549 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

0 Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Ειδήσεις με Διάρκεια