Βέροια Ειδήσεις με Διάρκεια Τοπικά

Σχετικά με τον τρόπο εξυπηρέτησης του κοινού από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Σε συνέχεια της απόφασης της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λ. Μενδώνη  (ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/150620/619/12233/11986/4309/24.03.2020) που αφορά στην «Πλήρη αναστολή της εξυπηρέτησης του κοινού από 26-03-2020 μέχρι 10-04-2020 με αυτοπρόσωπη παρουσία και πρόβλεψη δυνατότητας  εξυπηρέτησής του εξ’ αποστάσεως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 5, της ΠΝΠ. ‘Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του’ (Α’55) », παρακαλούμε τους πολίτες που έχουν αιτήματα προς την υπηρεσία μας να λάβουν υπόψη τους τα εξής:

  • Να μην προσέρχονται στα γραφεία της ΕΦΑ Ημαθίας χωρίς σοβαρό λόγο και σε καμία περίπτωση χωρίς να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία και αξιολόγηση του επείγοντος του αιτήματος, προκειμένου, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, να προσδιορισθεί ο χρόνος συνάντησης.

  • Να αξιοποιούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό την δυνατότητα της ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας.

  • Να αποστέλλουν τις αιτήσεις με τα προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα – όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί από την Υπηρεσία μας – για Πρωτοκόλληση κατά προτεραιότητα με e–mail (efahma@culture.gr).

  • Τα σαρωμένα έγγραφα να είναι κατά προτίμηση έγχρωμα και με ανάλυση τουλάχιστον 200dpi. Τα συνημμένα στο mail αρχεία να μην υπερβαίνουν τα 15MB.

  • Σε περίπτωση υπέρβασης των 15MB, τα επιπλέον αρχεία να αποστέλλονται μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών για την αποστολή μεγάλης χωρητικότητας αρχείων με email.

  • Η κατάθεση σχεδίων θα γίνεται με προηγούμενη τηλεφωνική συνεννόηση και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δίνονται από τη γραμματεία της Υπηρεσίας, τηρουμένων όλων των προβλεπόμενων μέτρων.

  • Μέχρι και την επόμενη της αποστολής της αίτησης εργάσιμη ημέρα θα σας αποστέλλεται στο e- mail σας ο αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου στην Υπηρεσία μας εγγράφου.

Τηρούμε τα μέτρα προστασίας με προσοχή και ελπίζουμε γρήγορα να εκλείψει ο κίνδυνος και να επανέλθουμε στους κανονικούς ρυθμούς μας!

Ευχαριστούμε για την κατανόηση!

Βέροια, 26.03.2020

banner-article

Ροη ειδήσεων