Κόσμος

Ελληνοϊαπωνική εκπαιδευτική συνεργασία, 3o GSP – “Οι Αρχαιολογικοί Χώροι και η Επίδρασή τους στην Τοπική Ανάπτυξη”

To 3o Διεθνές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ( 3rd Global Study Program ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Chiba University, Tokyo, Japan, με θέμα «Οι Αρχαιολογικοί Χώροι και η Επίδρασή τους στην Τοπική Ανάπτυξη», υλοποιείται φέτος στην Ελλάδα, στις  15-30 Αυγούστου. Oι εργασίες πεδίου της δράσης θα λάβουν χώρα στο Τρίγωνο, Βεργίνα, Πέλλα, Δίον, με συντονιστές τους καθηγητές της Πολυτεχνικής Σχολής, Κ. Τοκμακίδη, Καθηγητή, και  Ε. Παπαδοπούλου, Αν. Καθηγήρια.

Οι τριάντα δυο Έλληνες και Ιάπωνες φοιτητές και φοιτήτριες με τη συνοδεία καθηγητών από τα δύο πανεπιστήμια, ειδικούς εισηγητές και σε συνεργασία με το τοπικό δυναμικό,  θα μελετήσουν, θα αναλύσουν και θα καταθέσουν άμεσα απτές, υλοποιήσιμες προτάσεις στους τοπικούς φορείς, οι οποίοι φιλοξενούν τους ανωτέρω χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην περιοχή τους. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Ακαδημαϊκής Συμφωνίας ανάμεσα στα δυο πανεπιστήμια που υπογράφηκε το 2014, με υπεύθυνη την κ. Ε. Παπαδοπούλου.

Την ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική μεθοδολογική προσέγγιση και ανάλυση του θέματος του προγράμματος, το οποίο φιλοξενείται  εναλλάξ, στην Ελλάδα και την Ιαπωνία,  συνιστούν αμφότερες οι καινοτόμες οργανωτικά και παιδαγωγικά παράμετροι αυτού.

Στην οργανωτική του διάσταση, το θέμα, οι εισηγήσεις, οι δραστηριότητες και τα διαδικαστικά του προγράμματος σχεδιάζονται από κοινού από τους καθηγητές των δυο πανεπιστημίων και η εκάστοτε φιλοξενούμενη ομάδα, καλείται να προσαρμοστεί στην πρακτική και την κουλτούρα του πανεπιστημίου υποδοχής.

Στην παιδαγωγική του διάσταση, τα εργαστήρια, τα studios, η εργασίες πεδίου και οι λοιπές εκπαιδευτικές δράσεις ενισχύουν τη διαδικασία της συνεργατικής μάθησης και την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών στη γνώση.

Η διεπιστημονική σύνθεση της ομάδας των φοιτητών ικανοποιεί το στόχο της ανάλυσης του θέματος ώστε αυτή να γίνεται σφαιρικά και με την οπτική των δυο διαφορετικών κοινωνικο- πολιτιστικών  δεδομένων από τις μικτές  ομάδες των φοιτητών που συμμετέχουν από τα πανεπιστήμια των δυο χωρών.

Η φετινή επίκαιρη θεματολογία του GSP  αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά  και την προβολή της, ως ένας διεθνώς και διαρκώς αναπτυσσόμενο τομέα οικονομικού ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα για το επιλεγμένο χωρο-χρονικό πλαίσιο.

Για τη Συντονιστική Επιτροπή

Κωνσταντίνος Τοκμακίδης, Καθηγητής ΑΠΘ

Ελένη Παπαδοπούλου, Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ