Βέροια

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας

veroia-nea-oikonomiki-epitropi-30-06-15

Τρίτη 30 Ιουνίου 2015, στις  11:00 π.μ. με 22 τακτικά θέματα

ΘΕΜΑ 1ο Ακύρωση ή μη επαναληπτικής δημοπρασίας για την Εκμίσθωση καταστήματος Δημοτικής αγοράς.
ΘΕΜΑ 2ο Αποδοχή ή μη δωρεάς απορριμματοφόρου οχήματος ανακύκλωσης από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας και διάθεση ή μη πίστωσης για «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών».
ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για «Προμήθεια πινακίδων για τη σήμανση των αξιοθέατων και μνημείων στη Βεργίνα».
ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού της εργασίας «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων 2015».
ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση   ή μη πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης για «Προμήθεια για Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου» για το σχολικό έτος 2015-2016.
ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης της προμήθειας ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους για το έτος 2016.
ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης για «Προμήθεια IP Τηλεφωνικού κέντρου, IP Τηλεφωνικών συσκευών και λοιπών ειδών τηλεφωνία και τηλεομοιοτυπίας για το Δήμο Βέροιας».
ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης για «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας, ΚΟΚ και πληροφοριακών πινακίδων (πλην της ΔΕ Βεργίνας)».
ΘΕΜΑ 10ο Κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή περίφραξης στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».
ΘΕΜΑ 11ο Συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Δοβρά».
ΘΕΜΑ 12ο Απευθείας ή μη ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. Απ. Παύλου»
ΘΕΜΑ 13ο Διάθεση ή μη Πιστώσεων του Τμήματος Πρασίνου.
ΘΕΜΑ 14ο Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Πληρωμές υποχρεώσεων επενδυτικών δαπανών-Έργα (ΠΟΕ)» & «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
ΘΕΜΑ 15ο Διάθεση ή μη πίστωσης για πληρωμή του 5ου λογ/σμού της μελέτης «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και πράξη εφαρμογής στην Π.Ε. 23 και σε τμήματα των Π.Ε. 24 και 14 της πόλης Βέροιας».
ΘΕΜΑ 16ο Διάθεση ή μη πίστωσης για το 1ο Υποέργο «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στην Βέροια».
ΘΕΜΑ 17ο Διάθεση ή μη πίστωσης και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για «Δαπάνη ΔΕΔΔΗΕ για την ηλεκτροδότηση του Δημοτικού Σχολείου Ριζωμάτων».
ΘΕΜΑ 18ο Διάθεση ή μη πιστώσεων για δράσεις πολιτικής προστασίας στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών 2015.
ΘΕΜΑ 19ο Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από τον υπάλληλο του Δήμου Στ.Τσαπραντζή.
ΘΕΜΑ 20ο Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Εφετείο Θεσ/νίκης κατά την εκδίκαση αγωγής του Κ.Τσανασίδη (σχετ.η αριθμ.1047/2015 απόφαση Δ/κού Εφετείου Θεσ/νίκης για χωρισμό αρχικής αγωγής).
ΘΕΜΑ 21ο Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 672/2015 απόφασης του Τριμ. Δ/κού Εφετείου Θεσ/νίκης.
ΘΕΜΑ 22ο Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 170/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βέροιας.