Αλεξάνδρεια

Κατασκηνωτικό πρόγραμμα διακοπών για παιδιά ΑΜΕΑ, από τον Δήμο Αλεξάνδρειας

Alex-nea-sinedriazei-to-dimotiko-simvoulio-alexandreias-2

Θα υλοποιηθεί τους μήνες Αύγουστο – Σεπτέμβριο 2015

Το κατασκηνωτικό πρόγραμμα για τα παιδιά ΑΜΕΑ θα υλοποιηθεί το μήνα Αύγουστο – Σεπτέμβριο 2015, σύνολο 14 ημέρες, και συγκεκριμένα από 25 Αυγούστου έως 8 Σεπτεμβρίου 2015.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν για όσους πληρούν τα κάτωθι προβλεπόμενα κριτήρια: Κάθε ενδιαφερόμενος , δημότης ή και κάτοικος του Δήμου μας ,θα πρέπει να καταθέσει:

α) Βεβαίωση (ή ιατρική γνωμάτευση) του ποσοστού αναπηρίας του παιδιού. (σε περίπτωση ληγμένη ιατρικής γνωμάτευσης ο γονέας θα υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει την ημερομηνία που θα περάσει το τέκνο του από την αρμόδια επιτροπή)

β)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

γ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2014 των γονέων, όπου το εισόδημα δεν θα ξεπερνά το ποσό των 20.000,00 ευρώ (συνολικό δηλωθέν εισόδημα).

δ) Δήλωση εάν απαιτείται συνοδός.

ε) Αποδεικτικό κατοικίας (δηλ. φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΔΕΥΑΑΛ ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας στο όνομα του κηδεμόνα του παιδιού).

στ)Βεβαίωση φοίτησης σε Ειδικό Σχολείο του Δήμου Αλεξάνδρειας (προαιρετικό έγγραφο – όπου απαιτηθεί από την επιτροπή)

Οι γονείς των παιδιών που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, αλλά επιθυμούν να στείλουν τα παιδιά τους στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα του Δήμου, θα μπορούν να συμμετέχουν καταβάλλοντας το συνολικό ποσό της φιλοξενίας που θα ισχύει και για το Δήμο.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών όπως αναφέρονται ανωτέρω, θα υποβάλλονται στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας 1ος όροφος ¨Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας,Πολιτισμού και Αθλητισμού-Γραφείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης¨από την Πέμπτη 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015.
(Αρμόδια υπάλληλος για πληροφορίες κ.Μοσχοτά Κρυστάλλω – τηλ.: 23333 50116)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ