Κοιτώνες διαμονής για 42 σπουδαστές στην Αστυνομική Ακαδημία Πανοράματος

Topika astynomiki akadimia panoramatosΞεκινά η αναδιαμόρφωση χώρων για αυτό το σκοπό

Γνωρίζεται ότι, κατόπιν πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε με βάση την υπ΄αρίθμ. 8039/9831/15/2150 από 15/01/2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών / Α.Ε.Α. με Α.Δ.Α. 7P5TI-21P και Α.Δ.Α.Μ. 15REQ002542037 και την υπ΄αρίθμ. 8045/13/387-έ από 27/01/2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης ΕΛ.ΑΣ. Βόρειας Ελλάδας με Α.Δ.Α. 72XII-894 και Α.Δ.Α.Μ. 15PROC002544861, κατακυρώθηκε σε ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη – Ν. Θεσσαλονίκης, ύστερα από την υπ΄αρίθμ. 8045/13/387-ιέ από 06/02/2015 Απόφαση Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης ΕΛ.ΑΣ. Βόρειας Ελλάδας, η αναδιαμόρφωση αιθουσών διδασκαλίας σε κοιτώνες διαμονής μετεκπαιδευομένων σπουδαστών. Στο δεύτερο κτίριο των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας μας.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 20/02/2015 παραδόθηκε το υπό εκτέλεση έργο, έγινε οριστική παραλαβή αυτού και κατόπιν διαμόρφωσης των εσωτερικών χώρων, ΔΥΝΑΤΑΙ η Υπηρεσία μας, να φιλοξενήσει έως σαράντα δύο -42- σπουδαστές, γεγονός που λαμβάνοντας υπ’ όψιν την δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση που βιώνει η χώρα μας, τα οικονομικά οφέλη είναι πολλαπλά αφενός μεν για τα μετεκπαιδευόμενα στελέχη και την πολιτεία και αφετέρου για την τοπική κοινωνία.

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 30326 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

0 Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Ειδήσεις με Διάρκεια