Εξασφαλίστηκαν 19 εκατ. ευρώ για την πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης

2014-07-02-Agrotika-exisotiki-193kΠοσό ύψους 19 εκατ. ευρώ δεσμεύτηκε από το κονδύλι

που αναλογούσε στις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

προκειμένου χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης.
Είναι η δεύτερη φορά που δεσμεύεται ποσό από τα αγρο-περιβαλλοντικά προς όφελος της εξισωτικής.Είναι η δεύτερη φορά που δεσμεύεται ποσό από τα αγρο-περιβαλλοντικά προς όφελος της εξισωτικής.

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο σχετικές αποφάσεις υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Καρασμάνης, αφορούν η μία τη δέσμευση πίστωσης ποσού 19 εκατ. ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δόσης της εξισωτικής και η άλλη την ανάκληση αντίστοιχου ποσού από τον προϋπολογισμό για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις.

Η πρώτη απόφαση:
Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους (19.000.000,00 ευρώ) δέκα εννιά εκατομμύρια ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ειδικός φορέας 110. -Κ.Α.Ε. 5323- οικ. έτους 2014 για την «υλοποίηση του προγράμματος της ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 2014 (συμπληρωματική των δεσμεύσεων με αριθ. 229/12932/29-1-2014 ύψους 50.000.000,00 ευρώ και 1736/98230/30-7-2014 ύψους 23.000.000,00 ευρώ)».

Η δεύτερη απόφαση:
Ανακαλούμε μερικά και κατά ποσόν ύψους 19.000.000,00 ευρώ την αριθ. 227/12920-29/1/2014 απόφαση ανάληψης πίστωσης της Υπηρεσίας μας συνολικού ποσού 122.922.224,00 ευρώ, με Α.Δ.Α.: ΒΙΨ0Β-4ΧΗ σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ειδικός φορέας 110.- Κ.Α.Ε-5323-οικ. έτους 2014 και με αριθ. καταχώρησης 11778 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε., που αφορούσε την πληρωμή για την «υλοποίηση του προγράμματος των ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, για το 2014», λόγω ενίσχυσης του προγράμματος της ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 2014.

Κοντονής Γιώργος

Πηγή: http://www.agronews.gr

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 29730 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

0 Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Ειδήσεις με Διάρκεια