Παραγωγικές άδειες πλανόδιων ...εφ' όρου ζωής

2014-09-09-agrotika-adeies-planodionΑπό το Τμήμα Εμπορίου της Π.Ε. Ημαθίας ανακοινώνονται τα εξής:

Με την ψήφιση του Ν. 4264/2014 ( ΦΕΚ 118/15-5-2014) καταργήθηκε το Π.Δ. 254/2005 σύμφωνα με το οποίο το τμήμα μας χορηγούσε παραγωγικές άδειες πλανόδιου.

Σύμφωνα με το με αριθ. Κ1-929/10-6-2014 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γενική Γραμματεία Εμπορίου « Όλες οι υφιστάμενες άδειες πωλητών υπαίθριου εμπορίου, στάσιμου και πλανόδιου , συμπεριλαμβανομένων και των αδειών σε παραγωγούς , οι οποίοι δεν κατέχουν άδεια λαϊκής αγοράς που είχε εκδοθεί πριν την εφαρμογή του νόμου , ανεξάρτητα εάν έληξε η ισχύς τους, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη συνταξιοδότησή των δικαιούχων ( άρθρο 39 του Ν. 4264/2014) εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του παραγωγού , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».

Το με αριθ. Κ1-929/10-6-2014 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης μπορούν να το πάρουν οι παραγωγοί από τη Δ/νση Ανάπτυξης – Λεωφόρος Στρατού 72 – Βέροια.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4264/2014 η πράξης επιβολής προστίμου υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή, η οποία ασκείται εντός 30 ημερών ενώπιον του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Με την αριθ. Γ.Π.Κ.Μ. /οικ. 2549/22-7-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας ορίστηκε επισπεύδουσα αρμόδια υπηρεσία για θέματα ενδικοφανών προσφυγών του Ν. 4264/2014 το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης , Απασχόλησης , Εμπορίου και Τουρισμού της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ( Θεσσαλονίκη – Μοναστηρίου 12 – τηλ.2313325474 – 2313325455)

 

 

 

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 29749 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

0 Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Ειδήσεις με Διάρκεια