Ελλάδα Κοινωνία Οικονομία

Ανοίγει τις επόμενες ημέρες η πλατφόρμα για την εξαγορά 90.000 καταπατημένων εκτάσεων

Ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί την ελληνική κοινωνία για δεκαετίες βρίσκεται μία ανάσα από τη διευθέτησή του.

Πρόκειται για τις καταπατημένες εκτάσεις του δημοσίου που πλέον μπορούν να εξαγοραστούν από τους ενδιαφερόμενους, με τις σχετικές αιτήσεις να ξεκινούν να υποβάλλονται στην ψηφιακή πλατφόρμα, ώστε να αποκτήσουν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, η πλατφόρμα για την εξαγορά των καταπατημένων εκτάσεων του δημοσίου θα ενεργοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες και το αργότερο έως τις αρχές Ιουλίου.

Μετά τις αλλαγές που έγιναν στο πλαίσιο για τα καταπατημένα ακίνητα, εκτιμάται ότι η διαδικασία για την εξαγορά τους θα κινηθεί με ταχύτερους ρυθμούς. Με τις νέες ρυθμίσεις, καταργήθηκε η προϋπόθεση ύπαρξης κτίσματος για την υποβολή της αίτησης εξαγοράς, δεν επιτρέπεται η εξαγορά ακινήτου με αυθαίρετο κτίσμα, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δήλωση του ακινήτου στο έντυπο Ε9 για τα πέντε τουλάχιστον χρόνια που προηγούνται της αίτησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δυνατότητα εξαγοράς έχουν όσοι κατέχουν καταπατημένα κτήματα ή κτίσματα για πάνω από 30 έτη, αλλά με ειδικούς περιορισμούς. Το ύψος του τιμήματος καθορίζεται με βάση την αντικειμενική τιμή και μειώνεται έως και 80% ανάλογα με το χρόνο κατοχής, την «κοινωνική ταυτότητα», το ύψος του εισοδήματος και το είδος του ακινήτου. Η εξόφληση μπορεί να γίνει σε έως 60 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό τα 100 ευρώ.

Οι νέες ρυθμίσεις που ενεργοποιούνται με τη λειτουργία της πλατφόρμας προβλέπουν τα εξής:

  1. Δεν απαιτείται πλέον να υπάρχει κτίσμα εντός του γηπέδου (οικοπέδου ή αγροτεμαχίου) πριν την υποβολή της αίτησης για εξαγορά του ακινήτου.
  2. Δεν απαιτείται πλέον η προσκόμιση αεροφωτογραφιών ως αποδεικτικού μέσου, αφού δεν θα εξετάζεται η ύπαρξη ή μη κτίσματος στο ακίνητο.
  3. Για ένταξη στη ρύθμιση τίθεται το Ε9 ως τεκμήριο ύπαρξης ιδιοκτησιακού δικαιώματος επί του ακινήτου. Προστίθεται ως απαραίτητη προϋπόθεση ότι για να προβεί κάποιος σε άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς του ακινήτου, απαιτείται να το έχει περιλάβει στο έντυπο Ε9 για τα πέντε τελευταία χρόνια τουλάχιστον πριν την αίτηση, προκειμένου να είναι σαφές ότι οι αιτούντες θεωρούσαν πως το ακίνητο είναι δικό τους.
  4. Επεκτείνεται η δυνατότητα του δημοσίου να αποφασίσει εξαίρεση από το δικαίωμα εξαγοράς ενός ακινήτου, για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Εντός εξαμήνου, τα συναρμόδια υπουργεία (π.χ. Ναυτιλίας, Άμυνας κλπ.) θα ορίσουν αιτιολογημένα τις περιοχές ή τα ακίνητα ενδιαφέροντός τους, προκειμένου αυτά να εξαιρεθούν της διαδικασίας εξαγοράς. Αυτό σημαίνει ότι de facto αποκλείονται από τη ρύθμιση οι εν δυνάμει ιδιοκτήτες που περιλαμβάνονται στις συγκεκριμένες περιοχές.
  5. Επισπεύδεται η προθεσμία απάντησης (συναίνεσης) από την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου σε 2 μήνες (αντί 3 μήνες που προβλεπόταν αρχικά), εντός των οποίων πρέπει να τελειώνει η εξέταση του αιτήματος.
  6. Τίθεται δεκαήμερη προθεσμία για την ενημέρωση του αιτούντος σε περίπτωση που λείπουν δικαιολογητικά. Ωστόσο, αν και δίνεται σαν δικαίωμα για διόρθωση σφαλμάτων στον ιδιώτη, μετά την αποκλειστική διορία των 10 ημερών αυτός θα χάνει ουσιαστικά τη δυνατότητα διεκδίκησης του ακινήτου.
  7. Προσφέρεται έκπτωση στο τίμημα εξαγοράς για τον ιδιώτη, προκειμένου να αρθεί η αμφισβήτηση της κυριότητας του δημοσίου. Συγκεκριμένα παρέχεται:
  • έκπτωση 50% αν ο ιδιώτης έχει αναγνωρισθεί από πρωτόδικα ως κύριος του ακινήτου.
  • έκπτωση 50% αν ο ιδιώτης έχει αναγραφεί ως κύριος στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές και έχει ασκηθεί αγωγή από το δημόσιο ή δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης αγωγής.
  • έκπτωση 70% αν ο αιτών έχει ασκήσει ένδικο μέσο κατά δικαστικής απόφασης για την αναγνώριση της κυριότητας του ακινήτου έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.
8. Παρέχεται ειδική έκπτωση 80% επί της αντικειμενικής αξίας, για ακίνητο που καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες του αιτούντα (ή του αρχικού δικαιοπαρόχου) ως αποτέλεσμα μαζικής εγκατάστασης πληθυσμιακών ομάδων πριν το 1964. Σε αυτή την περίπτωση, το τίμημα αντιστοιχεί στο 20% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Τέλος, να σημειωθεί ότι μετά την υποβολή της αίτησης, στην περίπτωση που εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή, εντός πέντε ημερών εκδίδεται πιστοποιητικό αποδοχής, το οποίο κοινοποιείται στον αιτούντα. Το τίμημα εξαγοράς εξοφλείται είτε εφάπαξ είτε τμηματικά σε 60 ισόποσες, άτοκες, μηνιαίες δόσεις. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, παρέχεται έκπτωση 10% επί του τιμήματος εξαγοράς.

 topontiki.gr

banner-article

Ροη ειδήσεων