Άρθρα

“Η στατιστική του εισοδήματος στην Ημαθία / Βάζοντας στόχο τους πληβείους της οικονομίας” γράφει ο Γιάννης Τσαναξίδης

Στην  επικαιρότητα  είναι  το φορολογικό νομοσχέδιο,  όπου μεταξύ  των  άλλων  ρυθμίσεων   αυξάνει  η φορολογική επιβάρυνση  των επαγγελματιών.  Έχει  εξαιρετικό  ενδιαφέρoν  να δούμε   το πώς διαμορφώνονται   τα  δηλωθέντα   εισοδήματα   στον  νομό  μας  ανά πηγή  εισοδήματος  για  τα έτη  2019 – 2020 – 2021.

Γιάννης Α.Α. Τσαναξίδης*

Πρέπει να λάβουμε  υπόψιν μας  γεγονότα  που επηρέασαν  καθοριστικά  τα  εισοδήματα, όπως   αυτό της  πανδημίας  με  τα  διαδοχικά lock down,    την   εμφάνιση  του  φαινομένου   της   ακρίβειας  στην   ενέργεια, τα τρόφιμα, τα ενοίκια, φαινόμενο που συνεχίζει να τσακίζει τα εισοδήματα  και τις  ανάγκες  μας.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ΑΝΑ  ΠΗΓΗ  ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ( ΦΥΣΙΚΑ    ΠΡΟΣΩΠΑ)

ΠΗΓΗ 2019 2020 2021
ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

 

47.840.261

 

10.904

47.297.125

 

11.748

47.658.565

 

11.889

ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-ΤΟΚΟΥΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6.266.415

 

 

 

 

 

 

19.178.368 23.889.934
ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

27.340.110

 

6.175

 

 

31.956.047

 

6.762

37.135.626

 

6.781

 

ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

 

 

34.072.793

 

 

7.605

 

 

 

43.381.786

 

 

7.266

 

58.617.870

 

 

7.750

 

ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

 

ΜΙΣΘΩΤΟΙ

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

 

668.504.381

 

 

26.998

 

32.876

647.295.053

 

 

26.655

 

32.872

 

684.323.842

 

 

27.169

 

31.898

7.ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ

 

 

44.820.979 51.033.930 52.184.164
8. ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ

 

96.062.724 84.646.353 102.646.207
2.ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

 

784.023.965 789.108.378 851.625.827
10.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

 

873.868.693 872.232.325 928.244.010
ΔΙΑΦΟΡΑ (10) (2) 89.844.728 83.123.947 76.618.183
17.ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ

 

60.366.115 55.936.745 62.254.428

Μερικές  πρώτες  παρατηρήσεις  στον  παραπάνω  πίνακα

Έχει αυξηθεί   ο αριθμός  αυτών  που αποκτούν   εισόδημα  από ακίνητη  περιουσία, (985   άτομα   η  ποσοστό  9,17 % ). Είναι   σε  απόλυτους  αριθμούς  εισοδήματα μεγαλύτερα  από  αυτά  των  επαγγελματιών  και των  αγροτών. Η  αγορά  ενός  ακίνητου δεν  καλύπτει πλέον στεγαστικές  ανάγκες αλλά   επενδυτικές, γεγονός που δεν είναι άσχετο με την εκτόξευση  των ενοικίων.

Το εισόδημα από υπεράξια περιλαμβάνει κέρδη  από μεταβίβαση  μετοχών επιχειρήσεων, κρατικά ομόλογα  stock options. Εντύπωση  προκαλεί η μεγάλη αύξηση  των  εισοδημάτων κατά ποσοστό  265%.  Είναι  μια  κατηγορία  που δεν αφορά  σίγουρα τα  λαϊκά στρωματά και  δείχνει  ότι  ακόμη  και  μέσα  στην  πανδημία κάποιοι, που είχαν   τα κεφάλαια, το χρόνο και την  γνώση,  μπορούσαν  να  κερδοσκοπήσουν.

Στο εισόδημα  από  επιχειρηματική  δραστηριότητα  διαπιστώνεται μια   αύξηση του αριθμού  των   επιχειρήσεων  κατά  606 ή  ποσοστό  9,1%  και  παράλληλα   μια  αύξηση  στο δηλωθέν εισόδημα  κατά  795.516 ευρώ  ή  ποσοστό 36%.  Μετά  από μια  δεκαετία   μείωσης  του αριθμού  των  επαγγελματιών  φαίνεται  ο αριθμός τους  να  ανακάμπτει χωρίς να φτάνει στα  νούμερα πριν  την καπιταλιστική  κρίση.  Αυτό δεν συμβαίνει πρώτη φορά, γιατί στον καπιταλισμό έχουμε πάντα το φαινόμενο καταστροφής-δημιουργίας μικροεπαγγελματιών.

Ζητούμενο  είναι  να  δούμε   ποια   αντικείμενα  δραστηριότητας   επιλέγουν  οι νέοι επαγγελματίες , αν  και οι πρώτες  εκτιμήσεις  είναι ότι  σε  μεγάλο ποσοστό   είναι  επιστήμονες,  που δεν  έχουν  άλλο  τρόπο   πέρα  από την  μετανάστευση, για να εργαστούν και καταστήματα  εστίασης.  Σε κάθε  περίπτωση   χωρίς  να  τις  υποτιμούμε   είναι  δραστηριότητες  που δεν παράγουν προστιθέμενη  αξία. 

 Όσον αφορά  τα εισοδήματα  πρέπει να τα δούμε  συνδυαστικά  με τις  δηλωθείσες   ζημίες,  οι  οποίες   είναι  μεγαλύτερες  από τα δηλωθέντα  κέρδη, και είναι  σε μεγάλο βαθμό  πραγματικές.  Πρέπει να γνωρίζουμε  ότι οι ζημίες στις  ατομικές  επιχειρήσεις  πολύ δύσκολα  μεταφέρονται  φορολογικά,  ώστε να μειώνουν τα κέρδη της επόμενης  χρονιάς,  αυτό όμως  ισχύει  για τις  εταιρίες.  Πρέπει να ξέρουμε  ότι  οι  μικρές επιχειρήσεις  θέλουν χρόνο  για να ανακάμψουν, να καλύψουν  τις πραγματικές ζημίες που  δημιουργήθηκαν μέσα  στην πανδημία. Δεν μπορείς να βάζεις ένα αυθαίρετο τεκμαρτό  εισόδημα  σε  επιχειρήσεις που ακόμα παλεύουν να ορθοποδήσουν, να πληρώσουν  τις   οφειλές που  δημιουργήθηκαν μέσα στη πανδημία . Ένα  ακόμη ζητούμενο είναι  να   δούμε   ποιοι  κλάδοι   ευνοήθηκαν  κατά την   περίοδο της  πανδημίας  π.Χ. τα τρόφιμα  τα  μικρά   συνοικιακά  παντοπωλεία  ή  όποια  καταστήματα  είχαν την  υποδομή  για   ηλεκτρονικές  πωλήσεις  και  ποια  ζημιωθήκαν,  πχ. Εστίαση.

Τα απαλλασσόμενα  του  πίνακά γραμμή  8  είναι    αφορολόγητα ποσά και σε αυτά  περιλαμβάνονται τα κάθε λογής προνοιακά και λοιπά  επιδόματα, αλλά  και  οι  αγροτικές  αποζημιώσεις  και   ενισχύσεις  που δεν φορολογούνται.  Παραμένουν σταθερά  σε  μεγάλο ύψος  και  σίγουρα  λειτουργούν  πολύ υποστηρικτικά  στα  υπόλοιπα  εισοδήματα, ιδιαίτερα  στα  αγροτικά. Ζητούμενο  εδώ  είναι  ο  αριθμός  αυτών  που ζουν   στηριζόμενοι    στα  προνοιακα  επιδόματα.  Θα  είναι  ένας  σημαντικός   δείκτης   του    επιπέδου  φτώχειας  στον νομό μας, και των   δυσκολιών  που αντιμετωπίζουν  οι  κάτοικοι.  Έχει αυξηθεί ο αριθμός αυτών  και εκδηλώνεται  αυτή η τάση   και από τους βοηθούμενους από τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων

Οι μισθωτοί   δεν  παρουσιάζουν  σε  αριθμό  ουσιαστική μεταβολή, αλλά ούτε  και οι συνταξιούχοι. Το  βέβαιο είναι  ότι η   αύξηση  του δηλωθέντος   εισοδήματος  δεν  καλύπτει ούτε  την   αύξηση του  κατωτάτου  μισθού. Ζητούμενο  εδώ είναι  να  δούμε    τη  σχέση  ανάμεσα  στην  πλήρη  εργασία  και τις  διάφορες  ελαστικές  μορφές. Σημαντικό  είναι να  γνωρίζουμε   το ποσοστό   ανεργίας  στον  νομό μας.

Στον πίνακα  και στην  γραμμή  διαφορά    αναφέρεται   η διαφορά  μεταξύ     δηλωθέντος  και   φορολογηθέντος εισοδήματος.  Είναι  η επίδραση  των  τεκμηρίων  διαβίωσης . Δηλαδή  τα  τεκμήρια  έρχονται  και  προσθέτουν  πλασματικά    εισοδήματα   ύψους   000.000  με  90.000.000   ευρώ ,  που με την σειρά  τους   δημιουργούν  8.000.000 με  9.000.000  ευρώ  πραγματικούς  φόρους.  Και  πάνω   σ’ αυτό  έρχονται  να  δημιουργήσουν  νέα  επιπλέον  πλασματικά  εισοδήματα,  που με την  σειρά τους  θα δημιουργήσουν  επιπλέον πραγματικούς  φόρους.  Αυτός  είναι  ο στόχος  της κυβέρνησης  με  το νέο  νομοσχέδιο.

Αφού  πρώτα δημιούργησαν τα τεκμαρτά  εισοδήματα, που είναι  εισοδήματα υποθετικά και  τα φορολογούν , αποφασίζουν να τα  ενισχύσουν  ακόμη περισσότερο βάζοντας στόχο τους πληβείους της οικονομίας. Στήνουν  σενάρια   επιστημονικής  φαντασίας , αφού φορολογούν εισοδήματα που δεν έχουν  αποκτηθεί, οδηγώντας  σε αφανισμό  το μεγαλύτερο  τμήμα των ελεύθερων  επαγγελματιών & επιστημόνων.

Η κυβέρνηση  τούς  δίνει την  χαριστική  βολή  υιοθετώντας  οριζόντια και  άδικα μέτρα και  επιλεγεί για  μια ακόμη  φορά  να αφήσει στο απυρόβλητο  τους λίγους , τις  μεγάλες επιχειρήσεις   που  απολαμβάνουν  δεκάδες  νόμιμες  φοροαπαλλαγές. Για μια  ακόμη  φορά  δείχνει  ότι  αγνοεί την πραγματικότητα  που βιώνει  η πλειοψηφία των  μικρομεσαίων επιχειρήσεων  μετά  από την  υπερδεκαετή  οικονομική , κοινωνική  κρίση  λόγω των  μνημονίων , πανδημίας , ενεργειακής κρίσης , πληθωρισμού και  υψηλών  επιτοκίων.

Κλείνοντας να επιστήσω  την  προσοχή  στα  μεγάλα, εξοντωτικά   πρόστιμα  που προβλέπονται στην  τήρηση  των  ηλεκτρονικών  βιβλίων (MY DATA).  Αλλά  γι’ αυτά θα  επανέλθουμε.

                                                           *ΤΣΑΝΑΞΙΔΗΣ  Α.Α. ΙΩΑΝΝΗΣ

                                 ΟΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ   ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

                                                          ΜΕ ΤΗ  ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

                                                            

Ροη ειδήσεων