Αναγνώστες

Φωτογραφία / Νίκος Μαυροκεφαλίδης “Ανοιξιάτικες λόγχες στην καρδιά του γαλάζιου”

Κατακόρυφα η άνοιξη διεκδικεί την παντοκρατορία της λογχίζοντας το γαλάζιο του ουρανού με έπαρση. Τα χρώματα ιριδίζουν στο πρωινό φως, προσπαθώντας να μεταφέρουν κάποια αισιοδοξία  στη σκοτεινιά των καιρών.

Νίκος Μαυροκεφαλίδης

Ροη ειδήσεων