Αγροτικά

Συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΚΕ είχε ο Αγροτικός Σύλλογος Βέροιας

——-

Ο Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Βέροιας πραγματοποίησε συνάντηση με τον πρόεδρο της Ε,Κ,Ε, για να διερευνήσει αφενός της προθέσεις  της για την νέα καλλιεργητική περίοδο και αφετέρου να ενημερωθεί για τα προβλήματα που προκύπτουν από τις τελευταίες εξελίξεις με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Ε.Κ.Ε αρχικά  μας διαβεβαίωσε ότι ισχύει η τιμή του συμπύρινου  που ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 21 και θα αφορά την νέα χρονιά (33-35 λεπτά)

Στην συνέχεια  έγινε μια πρώτη εκτίμηση για τον φετινό όγκο της παραγωγής με τα μέχρι στιγμής δεδομένα .  Διαπιστώθηκε ότι με την παρούσα δυναμική και τα διεθνή δεδομένα , μια πρώτη λύση θα είναι η απορρόφηση μέρους της ποσότητας σε διάφορες δράσεις  όπως επισιτιστική βοήθεια , σχολεία , νοσοκομεία, στρατός κλπ.

Συζητήθηκαν επίσης τα κόστη που βαρύνουν και τις δύο πλευρές και εξετάστηκαν οι τρόποι στήριξης της παραγωγής.

Σαν αγροτικός Σύλλογος ζητούμε να ληφθεί μέριμνα άμεσα ώστε την περίοδο της συγκομιδής να μην υπάρξουν προβλήματα και η ροή της παράδοσης και της απορρόφησης του προϊόντος να γίνει απρόσκοπτα.

Βέροια 04/04/2022

ΤΟ  Δ.Σ. ΤΟΥ Α.Σ.Γ.Β.