Απόψεις

“Απειλές κατασχέσεων για οφειλές στο Δημόσιο” γράφει η Αντριάνα Βασιλά

Με βάση τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τον τελευταίο μήνα του 2021 τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 682 εκατ. ευρώ, καθώς το σύνολο των νέων οφειλών από 5,648 δισ. ευρώ που ήταν τον Νοέμβριο έφθασαν τα 6,330 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο.

Το αποτέλεσμα είναι το σύνολο των χρεών να φθάσει στα 111,398 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2021 από 110,171 δισ. ευρώ έναν μήνα νωρίτερα, καταγράφοντας αύξηση 1,227 δισ. ευρώ.

Και απροειδοποίητη «βουτιά» σε τραπεζικούς λογαριασμούς

Η στάση πληρωμών φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα το οικονομικό επιτελείο, γι’ αυτό και η ΑΑΔΕ κλιμακώνει τις πιέσεις ώστε να αναστείλει την τάση αυτή, «απειλώντας» με κατασχέσεις. Έτσι ανακοίνωσε πως για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών άνω των 500 ευρώ προς το Δημόσιο που δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση μπορεί να ληφθούν, κατά την κρίση του προϊσταμένου της αρμόδιας εφορίας, τα εξής μέτρα:

α. Κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια του οφειλέτη, είτε κινητών και απαιτήσεων, γενικώς, του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτου.

β. Κατάσχεση ακινήτων.

Εκτός των ανωτέρω, είναι δυνατή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η λήψη σε βάρος του οφειλέτη του Δημοσίου διοικητικών, ασφαλιστικών και δικαστικών μέτρων. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

1. Πριν από τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης είναι υποχρεωτική η κοινοποίηση από τη φορολογική διοίκηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής/υπερημερίας, με εξαίρεση την κατάσχεση χρηματικών απαιτήσεων στα χέρια του φορολογουμένου ή τρίτου.

2. Από την ημέρα επίδοσης στον οφειλέτη αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης, αυτός στερείται του δικαιώματος ελεύθερης διάθεσης του ακινήτου και των συστατικών στοιχείων αυτού, ακόμα και εάν αυτά δεν περιγράφονται στην έκθεση κατάσχεσης ή αν ήταν παρών ο οφειλέτης κατά την κατάσχεση, από τότε.

3. Εφόσον ο οφειλέτης δεν έχει εντάξει τις οφειλές του σε πρόγραμμα ρύθμισης, μετά την παρέλευση σαράντα ημερών και το αργότερο σε τέσσερις μήνες από την κατάσχεση, ορίζει ημερομηνία πλειστηριασμού το αργότερο σε πέντε μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του προγράμματος. Εάν δεν διενεργηθεί ο πλειστηριασμός την ορισθείσα με το πρόγραμμα ημέρα, εκδίδει νέο πρόγραμμα το αργότερο εντός έτους από την ημέρα που ο πλειστηριασμός δεν διενεργήθηκε ή ανεστάλη και ορίζει νέα ημερομηνία κατά τα ανωτέρω. Οι ως άνω προθεσμίες δεν τηρούνται εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος που αναφέρεται σε αιτιολογημένη έκθεση του προϊσταμένου ΔΟΥ.

4. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης εντάξει τις οφειλές του σε πρόγραμμα ρύθμισης και για όσο χρονικό διάστημα τηρούνται οι όροι αυτής, μέχρι την εξόφληση της οφειλής για την οποία εκδόθηκε η καταδικαστική απόφαση, επιτυγχάνεται η αναστολή εκτέλεσης του εκδοθέντος προγράμματος πλειστηριασμού.

5. Ωστόσο, μπορούν να γίνουν και απροειδοποίητα κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών ή ποσών εις χείρας τρίτων. Σύμφωνα με τη νομολογία τόσο του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 2080/2014) όσο και της πρόσφατης του Αρείου Πάγου (432/2017) κρίθηκε ότι η μη προηγούμενη ειδοποίηση του οφειλέτη πριν από την επιβολή της κατάσχεσης δεν αντίκειται σε υπέρτερης ισχύος κανόνες δικαίου, καθώς και το σκεπτικό των αποφάσεων αυτών.

Ρεκόρ αύξησης τιμών για το φυσικό αέριο, αλλά… καλύτερα από την Ε.Ε.

Αύξηση ρεκόρ σημειώθηκε στις τιμές εισαγωγής φυσικού αερίου τον Ιανουάριο. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΡΑΕ, η μεσοσταθμική τιμή εισαγωγής φυσικού αερίου έφθασε τον Ιανουάριο στα 98,3 ευρώ από 15,2 ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Ωστόσο σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με τις τιμές που διαμορφώνονται στις ευρωπαϊκές αγορές ήταν οι τιμές εισαγωγής του φυσικού αερίου στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, αν και σημείωσαν εκρηκτική άνοδο. Συγκεκριμένα, η μεσοσταθμική τιμή εισαγωγής φυσικού αερίου στην Ελλάδα ήταν 37,7 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον Σεπτέμβριο, 54,6 τον Οκτώβριο, 70,3 τον Νοέμβριο, 65,3 τον Δεκέμβριο και 98,3 τον Ιανουάριο.

Την ίδια περίοδο οι τιμές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια από τα επίπεδα κάτω από τα 10 ευρώ / MWh φυσικού αερίου στο τέλος του 2020, αυξήθηκαν στα 100 ευρώ / MWh μετά το φθινόπωρο του 2021 και έφθασαν τα 145 ευρώ / MWh στο τέλος του 2021.