Έντονη διαμαρτυρία της Επιστημονικής Εταιρίας Μελέτης Πολιτισμού των Βλάχων προς το Υπουργείο Πολιτισμού

------

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με την πρόσκλησή του «Επιχορήγηση φορέων για δράσεις που αφορούν στη μελέτη, διαφύλαξη και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τη Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO 2003), καθώς και τις πολιτικές εφαρμογής της στην Ελλάδα» καλούσε επιστημονικούς και πολιτιστικούς φορείς που είναι γραμμένοι στο μητρώο του (Η Εταιρία μας είναι εγγεγραμμένη με αριθμό μητρώου 31454) να καταθέσουν σχετικές προτάσεις προς χρηματοδότηση.

Η Εταιρία μας, βάσει του καταστατικού της σκοπού, που είναι: «η έρευνα, η καταγραφή και η μελέτη όλων των μορφών του πολιτισμού των Βλάχων με έμφαση στη γλώσσα και τις γεωγραφικές ποικιλίες της» (βλ. https://eempvlachon.com/charter/) κατέθεσε πρόταση με τίτλο: «Δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων μνημείων του λόγου των Ελλήνων Βλάχων».

Η πρόταση αξιολογήθηκε από την αρμόδια επιστημονική επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού και με την απόφαση (332212/13-07-2021) της υπουργού κ. Λίνας Μενδώνη: «102. Η Πρόταση με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΛΑΧΩΝ» του φορέα Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Πολιτισμού Βλάχων (ΑΜ 31454) να ενισχυθεί οικονομικά με ποσό 19.400,00 € (ποσό που ζητήθηκε: 19.400,00 €) διότι: α) συμβάλλει με τρόπο συστηματικό στην ανάδειξη του πλουραλιστικού χαρακτήρα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας μέσα από την ανάδειξη των προφορικών παραδόσεων των Ελλήνων Βλάχων, β) αναδεικνύει μια συμμετοχική αντίληψη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για τη διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, γ) υποστηρίζεται από ομάδα ειδικών επιστημόνων».

Στις 24-9-2021 η Εταιρία μας ενημερώθηκε με ηλεκτρονικό μήνυμα από το Υπουργείο Πολιτισμού ότι σύμφωνα με την «ορθή επανάληψη» (ημ. 20-9-2021) της Υπουργικής Απόφασης υπ' αρ.: 332212/13-7-2021, «δεν εγκρίνεται η επιχορήγηση της δράσης με τίτλο: "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΛΑΧΩΝ", την οποία είχε υποβάλει ο φορέας που εκπροσωπείτε στο πλαίσιο της "Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιχορήγηση ή/και Παροχή Αιγίδας σε Δράσεις για τη Μελέτη, Διαφύλαξη και Ανάδειξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς"», χωρίς καμία εξήγηση για την «ορθή επανάληψη»(!) της απόφασης της ίδιας της κ. Μενδώνη.

Η Εταιρία μας έστειλε επιστολή με την οποία, πριν προβεί στις κατά νόμον και συνείδηση ενέργειές της για την εκ των υστέρων και χωρίς καμία αιτιολόγηση απόρριψή της, διαμαρτύρεται έντονα και ζητά εξηγήσεις:

-Προς τι αυτή η ανακολουθία;

-Τι συνέβη εντωμεταξύ;

-Ποιος ή τι παρενέβη και άλλαξε την απόφαση;

-Γιατί απαλείφθηκε μία πρόταση που είχε επιχορηγηθεί με όλο το ποσό που είχε ζητηθεί, χωρίς καμία περικοπή, όπως έγινε με πολλές άλλες προτάσεις, γεγονός που δείχνει την υψηλή αξιολογικά θέση που κατέλαβε στην κρίση της Ομάδας Εργασίας;

Είναι προφανές ότι για τα μέλη της Επιστημονικής Εταιρίας Μελέτης του Πολιτισμού των Βλάχων, τα οποία είναι γνωστά για την πολύχρονη ακαδημαϊκή και επιστημονική τους ενασχόληση με τα θέματα των Βλάχων (ιστορία, γλώσσα, λαογραφία), τίθενται ζητήματα και πατριωτικής αλλά και ατομικής και επιστημονικής αξιοπρέπειας, τα οποία είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε σε όλα τα εθνικά αλλά και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα κατά παντός υπευθύνου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος
Βασίλειος Νιτσιάκος

Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

Διευθυντής του Τομέα Λαογραφίας

του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

Πρόεδρος του Δ.Σ.  του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας – Θράκης

Ο Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνος Ντίνας

Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας,

Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας

Η Γεν. Γραμματέας
Ελένη Αναστασοπούλου

Εκπαιδευτικός - Συγγραφέας

Ο Ταμίας
Νικόλαος Σιώκης

Δρ. Ιστορίας Ελληνισμού ΑΠΘ

Α΄ Μέλος
Ιωάννα Παναγιώτου Μάμαλη

Λέκτορας Κοινωνικής/Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας, Λαϊκό Πανεπιστήμιο

Ansbach Γερμανίας

Β΄ Μέλος
Θεοφάνης Δασούλας

Δρ. Λαογραφίας, Μέλος ΕΔΙΠ, Διδάσκων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γ΄ Μέλος
Σταμάτης Μπέης

Ερευνητής Β΄ του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων

της Ακαδημίας Αθηνών

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 41488 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

Ειδήσεις με Διάρκεια