"Οι κεραίες του ψεύδους και της αλήθειας" γράφει ο Ηλίας Γιαννακόπουλος

-
-

Σε μια εποχή πνευματικής σύγχυσης, ακλόνητων βεβαιοτήτων,ιδεολογικών αγκυλώσεων και ηθικού σχετικισμού,οι άνθρωποι, οχυρωμένοι πίσω από τον υποκειμενισμό τους,αναζητούν ασυνείδητα εκείνες τις απόψεις που συμφωνούν μαζί τους και επιβραβεύουν τον Ν α ρ κ ι σ σ ι σ μ ό τους.Το υποκείμενο αποποιείται καλά στοιχείο λογικής και η θ ι κ ή ς ερμηνείας της πραγματικότητας.

Έτσι τα fakenews κυριαρχούν και ε π ω ά ζ ο υ ν τον ανορθολογισμό και την αποθέωση της υποκειμενικής εμπειρίας. Δεσπόζει η συναισθηματική προσέγγιση των γεγονότων. Τα χ α λ κ ε ί α ψευδών πληροφοριών ποδηγετούν την ανθρώπινη σκέψη και δημιουργούν υ π η κ ό ο υ ς.

Το "Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Α λ ήθ ε ι ας " του Όργουελ δικαιώνεται ...Γιατί η "Ά γ ν ο ι α είναι Δ ύ ν α μ η".
Μόνο οι κεραίες του Ι β ί σ κ ο υ λένε την αλήθεια. Η φύση είναι σκληρή,αλλά πάντα αληθινή και πηγή ομορφιάς. Κάθε τι ανθρώπινο είναι ύ π ο π τ ο.

Γι αυτό την Ομορφιά, την Γνώση και την Αγάπη, όταν τις μοιραζόμαστε γινόμαστε ό λ ο ι πλούσιοι.
Αντίθετα η Α λ ή θ ε ι α πολλούς φοβίζει και ξεβολεύει. Γι αυτό και η αλήθεια πότε δεν είναι Γ υ μ ν ή.
Προσοχή λοιπόν στις Κ ε ρ α ί ε ς... Η επιλογή μας χαρακτηρίζει.Εμείς πιστεύουμε μόνο τις κεραίες του Ι β ί σ κ ο υ. Γιατί αυτές μάς απελευθερώνουν και δεν μάς χ ε ι ρ α γ ω γ ο ύ ν .Όλα είναι θέμα α ι σ θ η τ κ ή ς.

Κ ι αυτό γιατί η "Α ι σ θ η τ ι κ ή ε ί ν α ι η Η θ ι κ ή του μέλλοντος "(Μαξίμ Γκόρκι)..
Οδηγός μας τα λόγια του Έλιοτ :"Πού χάσαμε τη σ ο φ ί α στη γνώση. Πού χάσαμε τη γνώση μέσα στις π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς"....

--------------
****Διαβάστε στο βιβλίο μου"ΙΔΕΟπολις " το σχετικό άρθρο."Στον αστερισμό της μετα-Αλήθειας".***Δείτε και την Ιστορία μου.  Ηλίας Γιαννακόπουλος

Συντάκτης

Ηλίας Γιαννακόπουλος
Ηλίας Γιαννακόπουλος 120 posts

Φιλόλογος (iliasgia53@gmail.com)

0 Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Ειδήσεις με Διάρκεια