Προκήρυξη θέσης εργασίας από τον «Έρασμο»

 

Ο  Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» , στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη της λειτουργίας του χώρου προσωρινής φιλοξενίας ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο η έχουν άμεση ανάγκη του Κέντρου στήριξης οικογένειας του συλλόγου κοινωνικής παρέμβασης Έρασμος» με Κωδικό ΟΠΣ 5032845 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», προκηρύσσει την παρακάτω θέση:

Μία (1) θέση  Ψυχολόγου (Ιδ. Σύμβαση μερικής απασχόλησης)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.Πτυχίο ανώτερης σχολής.

  1. Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
  2. Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ
  3. Καλή σωματική και ψυχική υγεία
  4. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή εθελοντισμός σε κοινωνικές υπηρεσίες , ΜΚΟ, συμμετοχή σε δράσεις.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα 2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητος 3. Πιστοποιητικό γέννησης 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 5. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών 6. Αποδεικτικά των επί πλέον παραπάνω προσόντων και συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαιτούμενα σχετικά έγγραφα από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται αυτοπροσώπως  στην οδό Βούλας Χατζίκου 10 από 28/01/2019 μέχρι 4/02/2019 καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής από την 10.00 π.μ. έως 2.00μ.μ ή ακόμη και ηλεκτρονικά στο email, erasmos.veria@gmail.com. Για πληροφορίες, απευθυνθείτε στο email ή  στο τηλ. 2331-74073.

HM/NIA : 25/01/2019

Με τιμή για το Δ.Σ.

Η πρόεδρος
Φωστηροπούλου Γεωργία

 

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 32408 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

0 Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Ειδήσεις με Διάρκεια