Οικονομία

ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας: Για τα έσοδα Ιουλίου από ΔΟΥ, Τελωνεία και ΦΠΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η επίμονη προσπάθεια της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μερίδας των ΜΜΕ να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα και να παρουσιάσουν τη δική τους εικόνα για τα έσοδα, διαψεύδεται για ακόμη μια φορά με την έκδοση των οριστικών στοιχείων για τον μήνα Ιούλιο (έσοδα από Εφορείες και Τελωνεία). Η προσπάθεια τρομοκράτησης των πολιτών που επιχειρούν, αναφορικά με ¨πτωτική πορεία των εσόδων και ανάγκης ενεργοποίησης του κόφτη¨, για ακόμη μια φορά καταρρίπτεται με στοιχεία και όχι με όνειρα θερινής νυκτός.

Από τα στοιχεία των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών αποδεικνύονται τα εξής:

1) Τα έσοδα προ επιστροφών για το διάστημα Ιανουάριος- Ιούλιος 2016, δηλαδή 27,66 δις Ευρώ, που είναι 2,28% πάνω από το στόχο του Προϋπολογισμού 2016. (Συνημμένος Πίνακας 2)

2) Τα καθαρά έσοδα για το διάστημα Ιανουάριος- Ιούλιος 2016 είναι 25,8 δις Ευρώ, δηλαδή 1,01% πάνω από το στόχο που θέτει ο Προϋπολογισμός 2016 για το πρώτο επτάμηνο. (Συνημμένος Πίνακας 2)

3) Τα καθαρά έσοδα για το διάστημα Ιανουάριος- Ιούλιος 2016 είναι αυξημένα κατά 4,52% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα για το 2015. (Συνημμένος Πίνακας 3)

4) Το συνολικό ποσό από είσπραξη φόρου εισοδήματος από τις Εφορείες, για το διάστημα Ιανουάριος- Ιούλιος 2016, είναι 6,1 δις Ευρώ, αυξημένο κατά 175,5 εκατομμύρια Ευρώ, σε σχέση με το συνολικό ποσό για το αντίστοιχο διάστημα του 2015. (Συνημμένος Πίνακας 1)

5) Οι επιστροφές (φόροι κλπ) για το διάστημα Ιανουάριος- Ιούλιος 2016, είναι 1,86 δις Ευρώ, δηλαδή υπέρβαση κατά 24% του στόχου του Προϋπολογισμού 2016. (Συνημμένος Πίνακας 2)

6) Για τον μήνα Ιούλιο οι επιστροφές ανήλθαν σε 388 εκατομμύρια Ευρώ, δηλαδή υπέρβαση κατά 86,54% του στόχου του Προϋπολογισμού 2016 για τον μήνα Ιούλιο. (Συνημμένος Πίνακας 2).

7) Οι επιστροφές για το διάστημα Ιανουάριος- Ιούλιος 2016 είναι αυξημένες κατά 20,28% σε σχέση με τα αντίστοιχο διάστημα για το 2015. (Συνημμένος Πίνακας 3)

8) Τα συνολικά έσοδα από ΦΠΑ για το διάστημα Ιανουάριος- Ιούλιος 2016 είναι 8,52 δις Ευρώ, αυξημένα κατά 11% σε σχέση με τα συνολικά έσοδα από ΦΠΑ για αντίστοιχο διάστημα του 2015. Να σημειώσουμε πως για το διάστημα Ιανουάριος- Ιούλιος 2014, τα συνολικά έσοδα από ΦΠΑ ήταν 7,95 δις Ευρώ. (Συνημμένος Πίνακας 4)

9) Τα συνολικά τελωνειακά έσοδα για το διάστημα Ιανουάριος- Ιούλιος 2016, είναι 7,06 δις Ευρώ, αυξημένα κατά 5,2% σε σχέση με τα συνολικά τελωνειακά έσοδα για το αντίστοιχο διάστημα του 2015. (Συνημμένος Πίνακας 5)