Βέροια Επιστήμη

Η Βεροιώτισσα Αναστασία Πάπαρη, Δρ Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος, για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης

Την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, 26ης Οκτωβρίου 43, Θεσσαλονίκη, η διάλεξη της κ. Αναστασίας Πάπαρη, Δρος Αρχιτέκτονα – Πολεοδόμου, με θέμα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Υπήρξε τεκμηριωμένη ενημέρωση για τα αποτελέσματα της έρευνας διδακτορικού επιπέδου, που εκπονήθηκε από την κ. Αν. Πάπαρη, αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του πλέγματος των δημοσίων χώρων του Π.Σ. Θεσσαλονίκης. Εντοπίσθηκε ο πυρήνας Συντακτικής Ταυτότητας, με βάση την επέκταση της Θεωρίας της Χωρικής Σύνταξης. Έγινε συσχέτισή του με τα πολιτισμικά / πολιτιστικά στοιχεία και εγκαταστάσεις της πόλης, για να προκύψουν συμπεράσματα, αναφορικά με τη σχέση του πολιτισμού με τη χωρική δομή της. Προτάθηκε η εκπόνηση μιας σειράς ερευνών και μελετών, τόσο σε επίπεδο πολεοδομικού συγκροτήματος, όσο και καθενός δήμου χωριστά, ως συνέχεια και εξειδίκευση των αποτελεσμάτων, με τελικό στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη, αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα και τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και προκρίνοντας τον πολιτισμό, ως έναν από τους κύριους παράγοντες βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Μπορείτε να δείτε το video απο τη διάλεξη.

 

banner-article

Δημοφιλή άρθρα

  • Εβδομάδας