Αλεξάνδρεια

Προκήρυξη θέσεων εργασίας Κοινωνικών Λειτουργών

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, προκηρύσσει 02 (δύο ) θέσεις για την παρακάτω ειδικότητα που θα καλύψουν τις ανάγκες του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ ‘Τα Παιδιά της Άνοιξης’ στην Αλεξάνδρεια.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ

Α/Α Κατηγορία Ειδικότητα Θέσεις
1 ΠΕ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2

Οι συμβάσεις θα είναι ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
Αντίστοιχο πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
 Βιογραφικό σημείωμα
 Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
 Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
 Αποδεικτικό της επαγγελματικής εμπειρίας

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία του κέντρου ‘Τα Παιδιά της Ανοιξης’, Ελ. Βενιζέλου 7 & Σταύρου Νιάρχου Αλεξάνδρεια ( απέναντι από το Κέντρο Υγείας ) από τη Δευτέρα 19/10/2015 έως τη Δευτέρα 26/10/02015 και ώρες 09:00 έως 14:00.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 23330 27212.

( 16/10/2015 )

Για το Δ.Σ του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος
Εμμανουήλ Νικόλαος