Οικονομία

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας

Oikonomia-sinedriazei-i-oikonomiki-epitropi-tou-dimou-veroias-14-07-15

Την Τρίτη 14 Ιουλίου 2015, στις 11:00π.μ. με 20 τακτικά θέματα

ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός υπαίθριου χώρου στάθμευσης επί των οδών Μ.Αλεξάνδρου & Δημοσθένους».
ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός καταστήματος στην α’ στάθμη της Δημοτικής Αγοράς της Βέροιας.
ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για «Προμήθεια ξυλουργικών υλικών (για τα έργα αυτεπιστασίας 2015 & λοιπών προμηθειών)».
ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για «Προμήθεια χρωμάτων (για τα έργα αυτεπιστασίας 2015 & λοιπών προμηθειών)».
ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για «Προμήθεια σιδερικών υλικών για έργα αυτεπιστασίας και λοιπές ανάγκες».
ΘΕΜΑ 6ο Απευθείας ή μη ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποξήλωση κερκίδας και αποκατάσταση αύλειου χώρου των 6ου και 13ου Δημοτ. Σχολείων Βέροιας».
ΘΕΜΑ 7ο Διάθεση ή μη πίστωσης και έγκριση απευθείας ή μη ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών για «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικινδύνων καταστάσεων».
ΘΕΜΑ 8ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Βεργίνας».
ΘΕΜΑ 9ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση άρδευσης Δ.Ε. Μακεδονίδος».
ΘΕΜΑ 10ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση άρδευσης Δ.Ε. Απ. Παύλου».
ΘΕΜΑ 11ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Βεργίνας».
ΘΕΜΑ 12ο Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)-Έργα» & «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
ΘΕΜΑ 13ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού)».
ΘΕΜΑ 14ο Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Πληρωμές υποχρεώσεων επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)-Έργα».
ΘΕΜΑ 15ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)-Λοιπά έξοδα».
ΘΕΜΑ 16ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
ΘΕΜΑ 17ο Διάθεση ή μη πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
ΘΕΜΑ 18ο Επί αιτήματος Δ.Καλοϊδη για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του.
ΘΕΜΑ 19ο Επί αιτήματος Ε.Καρυτοπούλου για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό της.
ΘΕΜΑ 20ο Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Αθαν.Σιδηρόπουλο.