21α Παύλεια -"Υπομονή και καρτερία στη σύγχρονη εποχή κατά τον Απ. Παύλο"

Veroia-nea-pauleia-21-synedrio-2015Πρόγραμμα Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου

Βέροια, 26 – 28 Ιουνίου 2015 - Χώρος Τεχνών και Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών

Προνοία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος - Συνδιοργανωτής : Δήμος Βέροιας

International scientific congress patience and endurance in modern times according to st. paul (june, 26 – 28, 2015) - programme

Πρόγραμμα  - Programme

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ FRIDAY, JUNE 26th

09:30 – 10:45 Ἐπίσημη Ἔναρξη Official opening
Ὕμνοι Ἀποστόλου Παύλου Apostle Paul’s hymns
Χαιρετισμοί Greetings
Κήρυξη ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη
Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα.
Opening of the Proceedings of the Congress by His Eminence the Metropolitan Panteleimon
of Veria, Naoussa and Kampania

10:45 – 11:10 Διάλειμμα Break

Α΄ Συνεδρία 1st SESSION
Πρόεδρος Chairman
Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου
Κοσμήτωρ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

11:10 – 11:30 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
Ὁμ. Καθηγητής – Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.
Ὑπομονή καί καρτερία στήν παύλεια θεολογία (ἐναρκτήρια εἰσήγηση)
Patience and endurance in Pauline theology (opening speach)

11:30 – 11:50 Συζήτηση Discussion

11:50 – 12:10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΛΕΖΟΣ
Καθηγητής – Θεολογική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
Ὑπομονή καί καρτερία στά Εὐαγγέλια καί τήν Ἀποκάλυψη
Patience and endurance in the Gospels and the Revelation

12:10 – 12:30 Συζήτηση Discussion

12:30 – 12:50 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΪΜΑΚΗΣ
Ὁμ. Καθηγητής – Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.
Ὑπομονή καί καρτερία στήν Παλαιά Διαθήκη
Patience and endurance in the Old Testament

12:50 – 13:10 Συζήτηση Discussion

Β΄ Συνεδρία 2nd SESSION
Πρόεδρος Chairman
Ὁμ. Καθηγητής Ἀστέριος Ἀργυρίου

18:00 – 18:20 Ἀνάγνωση Μηνυμάτων Messages – Greetings

18:20 – 18:40 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ
Ἀν. Καθηγητής Τμ. Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν Παν. Θεσσαλίας
Ἡ ὑπομονή καί ἡ καρτερία ὡς ἀπάντηση στίς ἐποχές κρίσης
Patience and endurance in response to times of crisis

18:40 – 19:00 Συζήτηση Discussion

19:00 – 19:20 πρωτ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
Διδάκτωρ Θεολογίας Α.Π.Θ.
Ὑπομονή καί καρτερία στήν ὑμνογραφία τῆς Ἐκκλησίας
Patience and endurance in the hymnography of the Ecclesia

19:20 – 19:40 Συζήτηση Discussion

19:40 – 20:00 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΤΣΙΟΥΜΗ
Ὁμ. Καθηγήτρια – Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΜΙΑ – ΤΣΕΡΝΟΥ
Ἀν. Καθηγήτρια – Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.
Ἡ ἀποτύπωση τῆς ὑπομονῆς καί τῆς καρτερίας στήν παλαιοχριστιανική καί βυζαντινή τέχνη
The rendering of patience and perseverance in Early Christian and Byzantine art

20:00 – 20:20 Συζήτηση Discussion

20:20 – 20:30 Ἀπονομή Διακρίσεων Conferring of honors

20:30 – 21:00 Διάλειμμα Break

21:00 – 22:30 «Ἀγάπησα τό μαρτύριο. ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ: Τῶν πασχόντων ἰατρός καί λιμάνι», Μουσική ἐκδήλωση, “SAINT LUKE”, Concert

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ SATURDAY, JUNE 27th

Γ΄ Συνεδρία 3rd SESSION
Πρόεδρος Chairman
Ὁμ. Καθηγητής Ἰωάννης Καραβιδόπουλος

09:30 – 09:50 Ἀνάγνωση Μηνυμάτων Messages - Greetings

09:50 – 10:10 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
Ὁμ. Καθηγητής – Πανεπιστημίου Στρασβούργου
Ἡ Τουρκοκρατία ὡς περίοδος ἄσκησης ὑπομονῆς καί καρτερίας
The Ottoman occupation as a time of exercising patience and endurance

10:10 – 10:30 Συζήτηση Discussion

10:30 – 10:50 ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Καθηγητής – Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.
Παύλεια ἐπίδραση στή διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου γιά τήν καρτερία καί τήν ὑπομονή
Pauline effect on the teachings of St. Neophytos the Recluse as to endurance and patience

10:50 – 11:10 Συζήτηση Discussion

11:10 – 11:40 Διάλειμμα Break

Δ΄ Συνεδρία 4th SESSION
Πρόεδρος Chairman
Μητροπολίτης Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεώργιος

11:40 – 12:00 Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Διδάκτωρ HST καί Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
Θετικές ἐπιστῆμες καί ὑπομονή
Exact Sciences and patience

12:00 – 12:20 Συζήτηση Discussion

12:20 – 12:40 Πρωτ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ
Ἀν Καθηγητής – Θεολογική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. / Ψυχίατρος
Ἡ ὑπομονή ὡς ἀντίδοτο τοῦ ἄγχους.
Patience as an antidote to stress

12:40 – 13:00 Συζήτηση Discussion

13:00 – 13:20 Ἀπονομή Διακρίσεων Conferring of honors

Ε΄ Συνεδρία 5th SESSION
Πρόεδρος Chairman
Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος

18:00 – 18:20 Ἀνάγνωση Μηνυμάτων Messages – Greetings

18:20 – 18:40 Ἀρχιμ. ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΜΠΟΝΗΣ
Ἱεροκῆρυξ - Ἱερά Μονή Πετράκη Ἀθηνῶν
Ὑπομονή καί καρτερία στόν μοναχισμό καί τό γάμο
Patience and endurance in monasticism and marriage

18:40 – 19:00 Συζήτηση Discussion

19:00 – 19:20 ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ
Διδάκτωρ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., Διδάσκουσα Α.Ε.Α.Θ.
Ἡ ὑπομονή ὡς ἡ ἀπάντηση τοῦ ἀνθρώπου στή σιωπή τοῦ Θεοῦ
Patience as the response of man to the silence of God

19:20 – 19:40 Συζήτηση Discussion

19:40 – 20:00 Μοναχή ΘΕΟΛΟΓΙΑ
Καθηγουμένη Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Μικροκάστρου
Ὑπομονή καί καρτερία στή ζωή καί τήν διδασκαλία συγχρόνων ἀσκητῶν γερόντων.
Patience and endurance in the life and teachings of contemporary ascetic elders.

20:00 – 20:20 Συζήτηση Discussion

20:20 – 20:45 Απονομή Διακρίσεων Conferring of honors

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ SUΝDAY, JUNE 28th

07:00 – 10:30 Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία Matins and Divine Liturgy

Στ΄ Συνεδρία 6th SESSION
Πρόεδρος Chairman
Ὁμ. Καθηγητής Ἰωάννης Γαλάνης

11:30 – 11:50 Μητροπολίτης Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
Οἱ ἀρετές τῆς ὑπομονῆς καί καρτερίας στούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
The virtues of patience and endurance in the Fathers of the Church

11:50 – 12:10 Συζήτηση Discussion

12:10 – 12:30 Μητροπολίτης Ἀργολίδος κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Ἡ διάσταση τῆς ὑπομονῆς καί τῆς καρτερίας στό μαρτύριο
The dimension of patience and endurance in martyrdom

12:30 – 12:50 Συζήτηση Discussion

12:50 – 13:00 Ἀπονομή Διακρίσεων Conferring of honors

13:00 – 13:20 Παρουσίαση τοῦ Τόμου Πρακτικῶν τοῦ Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου τῶν Κ΄Παυλείων (Ἰούνιος 2014)
Presentation of the Proceedings Volume of the 20th Pavleia (June 2014) International Congress
Λήξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονα
Closing of the proceedings of the Congress by His Eminence the Metropolitan Panteleimon of Veria, Naoussa and Kampania

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
WORSHIP CELEBRΑTIONS

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ SUΝDAY, JUNE 28th

19:00 – 21:00 Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό
Great Hierarchal Vespers in the Cathedral

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ MONDAY, JUNE 29th

07:00 – 11:00 Ὄρθρος καί Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό
Matins and Hierarchal Cocelebration of the Divine Liturgy in the Cathedral
19:00 – 21:00 Λιτανεία πρός τό «Βῆμα» τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μέ τή συμμετοχή τῶν ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καί Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν
Procession to St Paul’s “Altar” and festal Hierarchal Vespers with the participation of the representativies of the Orthodox Patriarchates and Autocephalous Churches
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ORGANISING COMMITEE
† Παντελεήμων, Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας
Κωνσταντῖνος Βοργιαζίδης, Δήμαρχος Βεροίας
Ἀρχιμανδρίτης Ἀθηναγόρας Μπίρδας, Πρωτοσύγκελλος
Ἀρχιμανδρίτης Δημήτριος Μπακλαγῆς, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ACADEMIC COMMITEE
Ἰωάννης Καραβιδόπουλος, Ὁμ. Καθηγητής Α.Π.Θ. (Πρόεδρος)
Μητροπολίτης Κίτρους καί Κατερίνης κ. Γεώργιος, Καθηγητής Α.Ε.Α.Θ.
Ἰωάννης Γαλάνης, Ὁμ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
Χαράλαμπος Ἀτματζίδης, Ἐπ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
Αἰκατερίνη Τσαλαμπούνη, Ἐπ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ SECRETARY
Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Χαλδαιόπουλος
Ἀρχιμανδρίτης Καλλίνικος Λημνιώτης
Οἰκ. Λάζαρος Μουρατίδης
Δημήτριος Σαραντῆς
Νικόλαος Σούμπουρος
Θεόδωρος Ἀναστασόπουλος

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 32580 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

0 Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Ειδήσεις με Διάρκεια