Φωτογραφία

Στον Προφήτη Ηλία Λευκάδας / photo: Γιάννης Μεσσήνης