Αθλητικά

Μέτρα της Αστυνομίας Ημαθίας στον ποδοσφαιρικό αγώνα Βέροιας – ΠΑΟΚ, την Κυριακή 2 Οκτωβρίου

«Απόφαση μέτρων τήρησης της τάξης κατά τη διεξαγωγή του αγώνα ποδοσφαίρου για την 6η αγωνιστική πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 2016 – 2017 μεταξύ των ομάδων «Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ – Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ» την Κυριακή 02 10-2016 και ώρα 16:00 στο Δημοτικό Στάδιο Βέροιας».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΄Εχοντας υπ΄ όψη: α. τα άρθρα 41Β, 41Γ, 41Δ & 41Ε του Ν. 2725/1999 [Α-121], «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» όπως προστέθηκαν – συμπληρώθηκαν – τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα

β. την υπ΄αρίθμ. 38404 από 18.8.2009 κ.υ.α. «Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφαλείας Αθλητικών Εκδηλώσεων» [ΦΕΚ Β΄-1780] γ. την υπ΄αρίθμ. 24560 από 24.7.2003 κ.υ.α. «Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων» όπως τροπ. με 17223 από 14.6.2006 κ.υ.α. δ. την υπ΄ αρίθμ. 37914 από 17-8-2006 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β΄-1120) «Όροι και προϋποθέσεις της παρουσίας, εμφάνισης και δραστηριότητας στα γήπεδα ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας των Π.Α.Ε. Α΄ και Β΄ Εθνικής Κατηγορίας και των Κ.Α.Ε. Α1 Εθνικής Κατηγορίας. ε. την ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229158/12878/1281/237 από 20-08-2015 Κ.Υ.Α.[ΦΕΚ 1802] στ. την ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236 από 20-08-2015 ΚΥΑ [ΦΕΚ 1801] ζ.το 4832/16/1841249 από 22-09-2016 έγγραφο μας – πρόσκληση για σύσκεψη η. την 8167/19-08-2016/Α.Δ.Μ-Θ άδεια λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης Δημοτικού Σταδίου Βέροιας

θ. τις απόψεις των εκπροσώπων των αγωνιζομένων Π.Α.Ε. (Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ κ. ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ Αντώνιος, Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ κ. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ Ηλίας) υπεύθυνος Ασφαλείας ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ (κ. ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ Δημήτριος) ΠΑΕ ΠΑΟΚ κ. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ Παναγιώτης των εκπροσώπων της διοργανώτριας αρχής (SUPER LEAGUE κ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος), και λοιπών υπηρεσιακών παραγόντων, ως αυτές εκφράστηκαν στην πραγματοποιηθείσα υπό την αιγίδα της Δ.Α. Ημαθίας σύσκεψη την 26-09-2016 και ώρα 11.00΄ στο Δημοτικό Στάδιο Βέροιας και το αποτέλεσμα αυτής

ι. ότι από την Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ θα εκδοθούν μέχρι 4500 εισιτήρια για τον εν λόγω αγώνα, συμπεριλαμβανομένων των διαρκείας που εκδόθηκαν μέχρι την 26-09-2016. ότι εκπρόσωπος Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ δήλωσε ότι επιθυμεί τη διάθεση του μέγιστου αριθμού εισιτηρίων που μπορεί να χορηγήσει η Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ για τις ανάγκες των φιλάθλων της.

ια. ότι η ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ, δια του εκπροσώπου της, δήλωσε ότι προτίθεται να διαθέσει ένα (01) μπούθ και 20 προσκλήσεις για τους επισήμους και τα μέλη της φιλοξενούμενης ομάδος στη Θ4. Για τις ανάγκες των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδος, συμφώνησε στη διάθεση των κερκίδων θύρας 5 (776 εισ.) και θύρας 6(1624 εισ.) του Σταδίου Βέροιας, ήτοι συνολικά 2400 εισιτηρίων. ιβ. ότι η SUPER LEAGUE, διά του εκπροσώπου της, συμφώνησε με τα ανωτέρω, δηλώνοντας παράλληλα ότι ο εν λόγω αγώνας χαρακτηρίζεται έντονης επικινδυνότητας. ιγ. Η αστυνομική αρχή δια του εκπρόσωπου της, λαμβάνοντας υπόψη: -την επικινδυνότητα του αγώνα. -τις εκτιμήσεις κινδύνου διασάλευσης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας -την κρατούσα κατάσταση του γηπέδου αναφορικά με τη δυνατότητα ασφαλούς διαχωρισμού των φιλάθλων, συμφώνησε για τη χορήγηση προαναφερομένου αριθμού εισιτηρίων για φιλάθλους φιλοξενούμενης Π.Α.Ε.. ιδ. το από 26-09-2016 Πρακτικό Σύσκεψης εκπροσώπων αρμοδίων υπηρεσιών, φορέων και λοιπών υπηρεσιακών παραγόντων. και αποσκοπώντας στην εξασφάλιση της ομαλής τέλεσης του αγώνα, τήρησης της τάξης και προστασίας αθλητών, παραγόντων, επισήμων και φιλάθλων των δυο ομάδων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Η Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ να εκδώσει μέχρι 4.500 εισιτήρια, συμπεριλαμβανομένων των διαρκείας – ανταλλαγής, ως ακολούθως:  ΘΥΡΑ 1 : 500 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ  ΘΥΡΑ 2 : 700 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ  ΘΥΡΑ 3 : 200 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ  ΘΥΡΑ 4 : 700 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ  ΘΥΡΑ 5 : 776 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ  ΘΥΡΑ 6 : 1624 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

2. Οι φίλαθλοι της Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ να καταλάβουν τις θέσεις στις κερκίδες των θυρών 1,2, 3 & 4, αφού προμηθεύονται εισιτήριο από εκδοτήρια Θ1. -Η είσοδος φιλάθλων Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ για τις ανωτέρω κερκίδες θα πραγματοποιείται από τις αντίστοιχες Θύρες.

3. Οι φίλαθλοι της Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ που θέλουν να παρακολουθήσουν τον εν λόγω αγώνα, να καταλάβουν θέσεις στις κερκίδες Θυρών 5 και 6, αφού προμηθεύονται εισιτήριο από εκδοτήρια Θ5 & Θ6. -Η είσοδος φιλάθλων Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ για τις ανωτέρω κερκίδες Θ5, Θ6 θα πραγματοποιείται από τις αντίστοιχες θύρες στις οποίες θα λειτουργούν και εκδοτήρια, τρία (3) για τη θύρα 6 και ένα (1) για τη θύρα 5.

4. Τα λεωφορεία των αθλητικών αποστολών να σταθμεύσουν στον ειδικό χώρο στάθμευσης έναντι Δημοτικού Σταδίου, επιτηρούμενα από αστυνομική δύναμη Α.Τ. Βέροιας.

5. Με μέριμνα της Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ, τα μέλη και οι επίσημοι της φιλοξενούμενης ομάδας να φιλοξενηθούν στην Θύρα 3VIP.

6. Οι θύρες του Σταδίου Βέροιας να ανοίξουν τρείς (03) ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, ήτοι την 13:00΄.

7. Η προσέλευση των φιλάθλων της Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ να γίνει μεμονωμένα. 8. Να πραγματοποιηθούν αυστηροί προέλεγχοι στους φιλάθλους, σε δύο (02) τουλάχιστον ζώνες περιμετρικά του Σταδίου Βέροιας, ώστε να αποκλεισθεί η μεταφορά εντός της εγκατάστασης απαγορευμένων ή άλλων επικίνδυνων αντικειμένων, καθώς και η απομάκρυνση όσων τυχόν θα στερούνται εισιτηρίων.

9. Να αποκλεισθεί η είσοδος στο Στάδιο Βέροιας φιλάθλων που δεν θα διαθέτουν ηλεκτρονικό ονομαστικό εισιτήριο ή σφραγισμένο από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα εισιτήριο για τον εν λόγω αγώνα, καθώς επίσης και όσων βρίσκονται σε προφανή κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

10. Οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν για παρακολούθηση του εν λόγω αγώνα, να φέρουν μαζί τους την Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, πέραν του εισιτηρίου που θα κατέχουν. 11. Απαγορεύεται η κατάληψη διαδρόμων και κλιμάκων των εξεδρών από θεατές, καθώς και η κατοχή και διάθεση στο καταναλωτικό κοινό εμφιαλωμένων νερών, αναψυκτικών, ποτών, χυμών και άλλων ροφημάτων γενικώς, σε φιάλες, κύπελλα, κούπες ή κουτιά κάθε μορφής, ως επίσης και άλλα αντικείμενα που έχουν κατασκευασθεί από γυαλί ή κάθε άλλο εξαιρετικά σκληρό υλικό. 12.

Να μην επιτραπεί η είσοδος στο Στάδιο Βέροιας, φιλάθλου φέροντα πανό ή πλακάτ με προκλητικό, υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο. 13. Σε περίπτωση που αναρτηθούν στις κερκίδες πανό, κατά τρόπο τέτοιο που να δυσχεραίνουν το έργο του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας που έχει εγκατασταθεί στο Στάδιο ή περιέχει υβριστικό, ρατσιστικό περιεχόμενο με μέριμνα της γηπεδούχου ομάδας και κατόπιν συνεννόησης με την Αστυνομία, αυτά να απομακρύνονται. 14. Με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδος να έγκαιρα η άδεια διεξαγωγής του αγώνα.

15.Να μην επιτραπεί η είσοδος στο Στάδιο Βέροιας την ημέρα του αγώνα του ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας που θα προσληφθεί από την γηπεδούχο Π.Α.Ε. πριν την ανάπτυξη των Αστυνομικών Δυνάμεων. 16. Αμφότερες οι Π.Α.Ε. μέχρι την 12:00΄ ώρα της 28-09-2016 το αργότερο, να γνωστοποιήσουν στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας (fax:2106991762) τα ακόλουθα στοιχεία: α. Ξενοδοχεία διαμονής των αποστολών των δυο ομάδων, ώρα αναχώρησης τους απ΄ αυτά, καθώς και τους υπεύθυνους – αρχηγούς των αθλητικών αποστολών (ονοματεπώνυμο – κινητό τηλέφωνο) την ημέρα του αγώνα, προκειμένου διατεθούν αστυνομικές δυνάμεις και μέσα για τη συνοδεία τους και καθορισθεί το δρομολόγιο μετάβασης του στην Αθλητική εγκατάσταση. β. Τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων των εκπροσώπων – υπευθύνων ασφαλείας, οι οποίοι την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, να βρίσκονται στην αθλητική εγκατάσταση και να τελούν σε άμεση επικοινωνία – συνεργασία με τον επικεφαλής των Αστυνομικών μέτρων, προς αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων βίας.

γ. Η ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ να προσλάβει σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 13 της υπ΄ αρίθμ. 38404 από 18.8.2009 κ.υ.α. «Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφαλείας Αθλητικών Εκδηλώσεων» προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας, για τη λήψη ΕΝΤΟΝΩΝ αστυνομικών μέτρων από 13.00΄ ώρα της 02-10-2016, σύμφωνα με την αναλογία και ελάχιστο για 1:80 θεατές, ήτοι 56 τουλάχιστον άτομα, το οποίο θα συνεργάζεται με την Αστυνομική αρχή, για την επιβολή των λαμβανομένων μέτρων ευταξίας με ειδικότερα καθήκοντα ως αναλυτικά ορίζονται στο άρθρο 41Δ του Ν. 2725/1999 όπως αυτό έχει προστεθεί – συμπληρωθεί – τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα, καθώς και να αποστείλει κατάσταση με τα στοιχεία ταυτότητος, τον αριθμό αδείας, τα ακριβή καθήκοντα, οι θέσεις και την διεύθυνση κατοικίας του προσληφθέντος για το σκοπό αυτό προσωπικού στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή (Α.Τ.-Τ.Α. Βέροιας), στην Δ.Ε.Α.Β. και στην διοργανώτρια Αρχή, στην οποία επιπλέον θα συμπεριλαμβάνονται και οι οριζόμενοι από την Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ υπεύθυνοι κατά τομέα δραστηριότητας. 16. Αμφότερες Π.Α.Ε. με κάθε πρόσφορο μέσο να γνωστοποιήσουν στους φιλάθλους τους το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης. 17. Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41Γ§7, του άρθρου 41Δ§3&9 και του άρθρου 41Ζ του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

18. Η ισχύς της απόφασης αυτής, αρχίζει από την δημοσίευσή της.-
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γεώργιος ΤΟΥΛΙΚΑΣ Αστυνομικός Διευθυντής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 1. A.T. ΒΕΡΟΙΑΣ 2. SUPER LEAGUE 3. ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ 4. ΠΑΕ ΠΑΟΚ Β. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφ. κ. Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού 2. κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 3. Α.Ε.Α./Κ.Τ./Δ.Γ.Α. 4. ΓΕ.Π.Α.Δ.Κ.Μ. 5. Γ.Α.Δ.Θ. 6. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΙΑΣ 7. ΛΟΙΠΕΣ Δ/ΣΕΙΣ ΑΞ/ΚΩΝ Δ/ΣΙΑΣ ΜΑΣ 8. Παρ΄ ημίν Υπασπιστή για δημοσίευση στον τοπικό τύπο