Αιτήσεις ενδιαφερόμενων στο Δημόσιο ΙΕΚ του Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου

veria

ΘΕΜΑ: « ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ »

Η Διευθύντρια του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. του Γ.Ν. Βέροιας σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 9-9-2015 σχετικά με την επιλογή υποψήφιων καταρτιζομένων στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ στην ειδικότητα βοηθού νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας, σύμφωνα με τη συμπλήρωση της αριθ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 67622/3-9-2015 εγκυκλίου “Εύρυθμη λειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ. του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» και αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας (άρθρο 58 του N. 4316/2014 ΦΕΚ 270 Α΄), (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣΑρ.Πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 69450 /9-9-2015 ΑΔΑ: 7ΗΦΑ465ΦΥΟ-Ν1Ω), ενημερώνει ότι:

1. Ως ωράριο λειτουργίας των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Δ.Ι.Ε.Κ.), αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας καθορίζεται το πρωινό ωράριο.

2. Για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016 στο Γ΄ εξάμηνο δύνανται να κατατάσσονται όσοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου πρακτικής άσκησης, (καταθέτοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (δημόσιο-ιδιωτικό) ότι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται).

3. Κάτοχοι διπλωμάτων Μέσων Τεχνικών Επαγγελματικών
(ΜΤΕΝΣ) και ΤΕΕ Α΄ κύκλου δεν δύνανται να κατατάσσονται στα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις καθημερινά μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου στο ΔΙΕΚ του Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ Πληροφορίες στα τηλ 2331351145 από τις 8πμ έως 2μμ.

Βέροια 23-09-2015

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 27328 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

0 Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Ειδήσεις με Διάρκεια