Πρόσκληση για την ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή των σακχαρότευτλων

2014-09-12-agrotika-sakharoteyla-prosklisiΑπό τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Ημαθίας

Πρόσκληση για υπογραφή συμβάσεων των προσκλήσεων 16228/23-11-2012 και 6777/26-03-2013, της δράσης 2.3(B) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων» του Μέτρου 2 1 4 του Προγράμματος Αγρ. Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007-2013, ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Ημαθίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, καλούνται οι τελικοί Δικαιούχοι παραγωγοί της δράσης 2.3(Β) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων» να προσέλθουν εντός 10 εργάσιμων ημερών με καταληκτική ημερομηνία την 25-9-2014 στη Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Μητροπόλεως 44, Βέροια, 2ος όροφος, Τμήμα Κτηνιατρικής, Τηλ: 2331350133 Υπεύθυνος Τσαγγαλίδης Γεώργιος, προκειμένου να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση.

Η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει αυτοπροσώπως από τον δικαιούχο με υπόδειξη της Αστυνομικής του ταυτότητας. Για τις περιπτώσεις που δεν μπορούν να προσέλθουν οι ίδιοι οι δικαιούχοι , δύναται οποιοσδήποτε τρίτος να υπογράψει τις συμβάσεις μόνο κατόπιν εγγράφου συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου και όχι με απλή εξουσιοδότηση επικυρωμένη από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Υπηρεσία.

Για τις περιπτώσεις Ανωτέρας βίας (π.χ. ασθένεια), οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εντός του προαναφερθέντος 10ημέρου στην Υπηρεσία μας αίτηση – δήλωση με τους λόγους αδυναμίας προσέλευσης καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύουν την ανωτέρα βία. Κατόπιν, εντός 20 εργάσιμων ημερών με ημερομηνία λήξης την 09-10-2014 θα πρέπει να προσέλθουν στην Υπηρεσία  και να υπογράψουν την σύμβαση. Η μη προσέλευση των δικαιούχων προς ένταξη για υπογραφή της σύμβασης μετά την παρέλευση της προθεσμίας συνεπάγεται μη ένταξη τους στην δράση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Η ανωτέρω ανακοίνωση και οι Υπουργικές Αποφάσεις τοιχοκολλήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας.

 

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 29752 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

0 Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Ειδήσεις με Διάρκεια