Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στο Δήμο Βέροιας για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση

Έως τις 15 Ιανουαρίου 2018 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στο Δήμο Βέροιας (έληγε 11-12-2017) για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση και την αποζημίωση για επισκευές και αντικατάσταση οικοσκευής Α΄κύριας κατοικίας και όχι για κτίρια άλλης χρήσης (π.χ. βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, καταστήματα κ.λ.π.), των πληγέντων από τις πλημμύρες που έλαβε χώρα στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2017.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται καθημερινά  στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας Φύλων του Δήμου Βέροιας (Σταδίου 51), προσκομίζοντας  τα κάτωθι  δικαιολογητικά:

1] Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).

2] Μισθωτήριο συμβόλαιο (εάν υπάρχει) ή φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ.

3] Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

4] Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5] Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης φορολογικού έτους 2016 (έντυπο Ε1).

6] Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2016.

7] Αντίγραφο Εντύπου Ε9.

Για περισσότερες  πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2331353812, 813, 814, 816, 817 και 819.

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣ

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 20487 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

0 Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια!

You can be first to comment this post!

Ειδήσεις με Διάρκεια