Συνεχίζουν τον αγώνα τους οι επιτυχόντες σε διαγωνισμό για πρόσληψη στο "Ιπποκράτειο" - Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή

Σε συνέχιση του αγώνα μας για την δίκαιη πρόσληψη μας με βάση τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2018 που εκδόθηκαν το Σεπτέμβριο του 2018,από την οποία προκύπτουν 53 άτομα επιτυχόντες (τραπεζοκόμοι, φύλακες και μάγειρες), κατατέθηκε ερώτηση στην βουλή προς τον υπουργό Υγείας κ. Κικίλια από τους βουλευτές του ΚΚΕ κ. Γιάννη Δελή και κ.Στολτίδη Λεωνίδα στην οποία ρωτάται ο  υπουργός σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» να προβεί άμεσα στην πρόσληψη των παραπάνω επιτυχόντων εργαζόμενων.

Υπενθυμίζουμε ότι οι θέσεις των επιτυχόντων αυτή την στιγμή καλύπτονται από εργολαβικές εταιρείες με την σύμφωνη γνώμη του νοσοκομείου κ της διοίκησης του, αφήνοντας εκτός, τους νόμιμα επιτυχόντες της ΣΟΧ 1/2018 οι οποίοι θα κάλυπταν θέσεις για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων του νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»…

Αναμένουμε τις απαντήσεις του υπουργού υγείας κ.Κικίλια σε αυτό το φλέγων ζήτημα που έχει διάρκεια 2 χρονών και που μέχρι τώρα κάνεις δεν είχε το σθένος να το επιλύσει τοποθετώντας τους επιτυχόντες στις θέσεις τους….

Ευχαριστούμε πολύ  τους βουλευτές που έσκυψαν πάνω στο πρόβλημα μας από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκαν για το θέμα μας!!!!

 Παραθέτουμε την Ερώτηση:

«Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ''ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ'', σύμφωνα με τη ΣΟΧ1/2018 (αρ. πρωτ. 59781/19-12-2017), ''Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες φύλαξης και εστίασης – σίτισης (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017)'', ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα τριών (53) ατόμων.

Έπειτα από την ανακοίνωση αυτή και τις αιτήσεις που έγιναν, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου (12ης/22.8.2018 Συνεδρίασης του) ενέκρινε την πρόσληψη των επιτυχόντων, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίοι τον Αύγουστο του 2018 ενημερώθηκαν εγγράφως ότι πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση αποδοχής ή μη της πρόσληψή τους. Παρά το γεγονός ότι οι επιτυχόντες ανταποκρίθηκαν στο αίτημα της Διοίκησης, από τότε μέχρι σήμερα δεν έχουν καλεστεί ώστε να υπογράψουν τις ατομικές τους συμβάσεις και να ξεκινήσουν την εργασία τους.

Κατά το διάστημα αυτό οι επιτυχόντες ζήτησαν εξηγήσεις λαμβάνοντας ως απάντηση, ότι εκκρεμούσε δικαστική διαδικασία (αίτηση αναστολής της εργολαβικής εταιρίας που είχε αναλάβει τους τομείς εργασίας που θα κάλυπταν οι επιτυχόντες).

Στις 23.07.2019, το Νοσοκομείο υπέβαλε στο Δικαστήριο δεύτερη αίτηση ανάκλησης της απόφασης περί αναστολής και τον Οκτώβριο του 2019 εκδόθηκε απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης που δέχθηκε την αίτηση του Νοσοκομείου και απέρριψε την αίτηση αναστολής της εργολαβικής εταιρίας.

Έπειτα από αυτό, στις 18.12.2019 λήφθηκε απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, για υπογραφή των ατομικών συμβάσεων εργασίας τους, διάρκειας ενός (1) έτους, με πρόβλεψη για επιπλέον ένα έτος. Όμως, για ακόμα μια φορά, η υπογραφή των συμβάσεων δεν πραγματοποιήθηκε, με διάφορες δικαιολογίες, όπως ότι δεν είχε εγκριθεί ο προϋπολογισμός του 2020, ότι εγκρίθηκε μόνον ένα 40% κ.λπ., ενώ η νέα Διοίκηση του Νοσοκομείου επικαλείται ότι η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη της ΣΟΧ1/2018 είχε «ελλείψεις» και ότι ο εγκριθείς προϋπολογισμός του Νοσοκομείου δεν περιλαμβάνει κονδύλιο για ατομικές συμβάσεις κ.λπ.

Στην πραγματικότητα είναι γεγονός ότι οι εργαζόμενοι αυτοί, καθώς και άλλοι πολλοί σε άλλα Νοσοκομεία και Δομές Υγείας, δεν καλύπτουν απλά επείγουσες ή έκτακτες ανάγκες. Είναι γεγονός επίσης ότι η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, υποχρηματοδοτούν και υποβαθμίζουν τη Δημόσια Δωρεάν Υγεία, στηρίζοντας τους ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στα νοσοκομεία οι τομείς όπως φύλαξη, εστίαση – σίτιση, παραδίδονται σε εργολάβους.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός, σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ''ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ'' να προβεί άμεσα στην πρόσληψη των παραπάνω επιτυχόντων εργαζόμενων».

Συντάκτης

Faretra.info
Faretra.info 29622 posts

Σύνταξη, επεξεργασία ύλης & ανάρτηση ειδήσεων

0 Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Ειδήσεις με Διάρκεια