Βέροια

“Ακαδημαϊκοί Διάλογοι”: «Εἰσαγωγή στήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα», Κυριακή 3 Δεκεμβρίου

Τὴν Κυριακὴ 3 Δεκεμβρίου 2017 στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως (Βενιζέλου 29, 1ος ὄροφος) ὁμιλητής στούς «Ἀκαδημαϊκούς Διαλόγους» θὰ εἶναι ὁ Ἀρχιμανδρίτης  Ἱερεμίας Γεωργαλῆς, ὁποῖος θὰ ἀναπτύξῃ τὸ θέμα:

«Εἰσαγωγή στήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα».

Εἴσοδος ἐλεύθερη