Έργα και Ημέρες

“Ούι, ούι, ούι, πάει, κο, ου Σύριζα, πάει….” / γράφει η γκουστιρίτσα

Αααχ, κι μι το ‘πιν, καλιέ,
η θειά μ’ η Λιέλα στου φλυτζιάν’!
“Μιγάλ’ λαχτάρα συριζιαία ανιψιά
σ’ έρχιτ! Καταφτάν’!

Μάν’, αμάν, αμάν,αμάν…
Μια πόρτα γλιέπου!Τρανιμέν”!
Ου Σύριζα τ’ χτυπάει
μα είντην αμπαρουμέν’…

Μαύρ’ μαυρίλα πλάκουσιν
συριζιαία ανιψιά!
Του δείχν’ κι του φλυτζιάν’
ντιπ μαύρα τα πουσουστά…

Πω, πω, πω, πω, κο, τι γλιέπου
η τρισκαταραμέν’…!
Ούι, ούι, ούι, όλα τα συντρόφια σ’
στα μαύρα είν’ ντυμέν’…

Μπρουστά παέν’ ι Στέφανους
πλιρέζα, κο,φουράε…
Έχ’ αγκαζιέ τουν Τάιλιερ
στουν ώμου τ’ ακουμπάει…

Κόσμους πουλύς ακλουθεί
τουν πρόιδρου συντρουφέβ’!
Χτυπιούντι βαριά στα στήθια
για του Σύριζα που φεύγ’!

Κι ένα κι δύου κι τρία
Κι…πέντι σύννιφα τρανά…
Άιιι, ου Σύριζα πιθαίν’
να, κο, γλιέπου κι τουν παπά!

Ιιιιιιι, γλιέπου κι τα ξιφτέρια
ξουπίσου ν’ ακλουθούν!
Κλιαιν’ κι αυτά μι μαύρου δάκρ’
του Σύριζα ξιπρουβουδούν…

Κι….να, ξουπίσου έρχιτι
αργά κι η νικρουφόρα…
Δια τουν τιλιφταίουν ασπασμόν
ήγγυκιν η ώρα!

Άι, κο, κι τα δάκρυα
φάνκαν μέσ’ του φλυτζιάν!
Άι, κο, συριζιαία ανιψιά
να κι του λιβάν’…

Παέν’ αργά κι ου παπάς
κι όπισθιν οι συντρόφ’
μι τα κιφάλια καταή
π’ ου Σύριζα βγήκιν of!

Αγκουμαχάει κι η Αχτσιόγλου
να, τ’ κόπκιν η ανάσα!
Ούι, ούι, ούι, κο, τι έπαθα!
Η δόλια γλιέπου τν κάσα!

Να, βάνου κι του δάχλου
του κατακάθ’ πατώ…
Ιιιιιιι, γλιέπου, καλιέ, του Σύριζα
ιν τόπου χλουιρό!

Αααχ, μέσα στου φλυτζιάν’
γλιέπου, κο, τουν Τσακαλώτου.
Κλιαίει κι ουδύριτι!
Τουν αλπούμι, ρε, γαμώτου…

Γλιέπου κι τουν Πουλάκ’
που φκιάν’, κο, τν Κινιέζα
κι ι Στέφους τουν κτρυφουκοιτάζ’
που κάτ’ απού τν πλιρέζα…

Ουυυυ, να την, κο, η θάλασσα,
να την η φουρτούνα…
Κι ι πρόιδρους θα πδηξ’
μι τουν Τάιλιρ μέσ’ τ’ γούρνα!

Μάν’, αμάν, κο, ανιψιά
τι τού ‘θιλις του φλυτζιάν;
Πάε, κο, ου Σύριζα!
Σι λιέου θα πιθάν’!”

Μι το ‘πιν, μι το ‘πιν
η θειά μ’, καλιέ, η Λιέλα…
Για όλα έφτιξα ιγώ
π’ δεν έδουσα ουμπρέλα…

………………..

*( Τα σκίτσα είναι του Στάθη και της Έφης Ξένου)

Η αγαπημένη μ’, η Ειρήν’ η Δασκιουτάκ’, μας χάρσε κι podcast μι τη φουν΄ της! Ούι, ούι, ούι! Τι ουραίο, καλιέ!!!

…………………

Θκια σας, η αγαπημέν’ σας

         Γκουστιρίτσα

Δημοφιλή άρθρα

  • Εβδομάδας