Αναγνώστες

Λίνα Βαταντζή “Τρόποι να ατενίζεις το μέλλον”

“Τρόποι να ατενίζεις το μέλλον”
Ι
Επάνω σε μαύρες πέτρες,
αρχαίες όσο η βαθιά όχθη,
ρέει το νερό
II
Η βλάστηση είναι πυκνή –
αδελφωμένα δέντρα
και πλατύφυλλα φυτά
III
Κι εμείς,
η φύση ευγενικά
μας περιλαμβάνει
IV
Μειώνεται ο υδάτινος όγκος
μικραίνει το ποτάμι,
κι εμείς
V
Πόση ζωή εισχωρεί
στης θάλασσας το Δέλτα
VI
Πόση ζωή στερούμαστε
από τη υπεροψία σου,
άνθρωπε!
VII
Αναρωτιέσαι για την φτώχεια
του ποταμού –
φτώχεια παντού
Υπάρχει
VIII
Όταν το νερό
σβήνει,
λιώνει η αρχή
γίνεται τέλος
IX
Οι πηγές των υδάτων
ασφυκτιούν –
θέαμα θανάτου
X
Κενό –
αποκαλύπτεται το ρέμα
XI
Βυθίζεται η κοίτη μας
XII
Χαράξαμε
το μέλλον των αναπνοών.