Βέροια

Κώστας Ρίζος: “Απάντηση στο δημοσίευμα του αγαπητού συγγραφέα κυρίου Ηλία Τσέχου”

————

Πριν από 2 μήνες περίπου, το ΔΣ της ΚΕΠΑ (Κοινωφελής επιχείρηση πολλαπλής ανάπτυξης) και όχι ΔΕΤΟΠΟΚΑ, στο οποίο έχω τη τιμή να είμαι πρόεδρος, ψήφισε τον κανονισμό διάθεσης χώρων τους οποίους διαχειρίζεται η επιχείρηση και τον οποίο κανονισμό ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο. Στην απόφαση για κατάρτιση, ψήφιση και εφαρμογή ενός τέτοιου κανονισμού μας οδήγησαν δυο σοβαροί λόγοι. Πρωτον έπρεπε να αποφύγουμε ένα φαινόμενο άνισης και επιλεκτικής αντιμετώπισης φορέων ή ιδιωτών,  στο θέμα της διάθεσης χώρων όπου για τον ίδιο λόγο κάποιος φορέας ή ιδιώτης, πλήρωνε κάποιο ποσό και κάποιος άλλος πολύ μεγαλύτερο , ή μικρότερο ή και καθόλου, για λόγους που δεν θα ήθελα να θίξω στην παρούσα στιγμή. Ήλθε επομένως το Ελεγκτικό συνέδριο το οποίο διαπίστωσε την προβληματική αυτή διαχείρηση με αποτέλεσμα να υπάρχουν αδικαιολόγητες απώλειες εσόδων από την επιχείρηση που μπορούσαν να δικαιολογήσουν σοβαρή δυσλειτουργία στον φορέα.

Ο σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι αφενός μεν η διευκόλυνση της υλοποίησης των καταστατικών σκοπών της επιχείρησης, όπως αυτοί αναφέρονται στην σύσταση της και αφετέρου η υποστήριξη της πολιτιστικής, επιστημονικής, κοινωνικής κλπ δράσης στην πόλη της Βέροιας, με την διάθεση των χώρων-υποδομών και υπηρεσιών της επιχείρησης σε τρίτους φορείς και φυσικά πρόσωπα και φυσικά χωρίς αδικαιολόγητες διακρίσεις.

Στο άρθρο 259 παρ.2 του Δ.Κ.Κ., ορίζεται ότι εφόσον η δραστηριότητα της επιχείρησης συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών, είναι δυνατή, με απόφαση του Δ.Σ αυτής, η είσπραξη εύλογης αποζημίωσης από τους αποδέκτες αυτών για κάλυψη μέρους του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών. Οι χώροι με τις υποδομές τους που είναι προς διάθεση, είναι αυτοί που έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση στην επιχείρηση από τον Δήμο Βέροιας, με βάση την απόφαση 316/2011(ΑΔΑ:4ΑΜΒΩ9Ο-ΝΟΕ) του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Οι χώροι αυτοί είναι σήμερα ο Χώρος Τεχνών, η Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, το θέατρο του άλσους Παπάγου, οι δημοτικές βιβλιοθήκες Βέροιας και Μακροχωρίου και το αρχοντικό Μπέκα.

Και τονίζει το Ελεγκτικό συνέδριο: Αν δε το δ.σ. της επιχείρησης επιλέξει την εφαρμογή κανονισμού αντί της λήψης μεμονωμένων, κατά περίπτωση εκμίσθωσης αποφάσεων, εφιστούμε την προσοχή σας στην εφαρμογή ενός κανονισμού, ο οποίος χωρίς να δημιουργεί στρεβλώσεις όσον αφορά τις αποφασιστικές αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης της επιχείρησης, καθώς αυτές θα πρέπει να συμβαδίζουν με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας καλύπτοντας τα σχετικά κενά και μόνο αυτά, θα ρυθμίζει λεπτομερειακά τόσο τις απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες όσο και τη σχετική τιμολόγηση.

Δεν υποτιμούμε λοιπόν ούτε τις προσωπικότητες των σεβαστών συγγραφέων ούτε φυσικά την συγγραφική και πολιτισμική τους αξία. Έχουμε την άχαρη εντολή να διαχειριστούμε δημοτική περιουσία κάτω από τον αυστηρό έλεγχο οργάνων που υποδεικνύουν τον τρόπο λειτουργίας μας. Η παρουσίαση ενός βιβλίου, φυσικά είναι αναμφισβήτητα ένα σοβαρό πολιτιστικό γεγονός. Η οικονομική επιβάρυνση που καλείται ο κάθε ενδιαφερόμενος – που επιθυμεί να προβάλλει το δημιούργημά του – να υποστεί, καλύπτει μέρος των λειτουργικών εξόδων των χώρων που φιλοξενούν την εκδήλωση (ρεύμα, φύλαξη, ηχολήπτης, τεχνικός, ηλεκτρολόγος, φροντιστής σκηνής, καθαριότητα κ.λ.π. ).

Επομένως πριν εκφράσετε δημοσίως τα παράπονά σας, το λιγότερο που θα μπορούσατε να κάνετε είναι να έλθετε σε επικοινωνία με τη διοίκηση του φορέα της ΚΕΠΑ και να ενημερωθείτε πληρέστερα.

Και κάτι τελευταίο και ίσως λίγο πεζό. Δεν αποδέχθηκα ως πρόεδρος της ΚΕΠΑ τον μισθό που δικαιούμαι και τον διαθέτω αυτούσιο για λειτουργικές ανάγκες του φορέα. Δεν θα ήθελα λοιπόν μια ωραία πρωία να μου έρθει φιρμάνι που να ζητά να πληρώσω εγώ ή το ΔΣ τα ποσά που ζημιώθηκε η επιχείρηση από κακή δική μου διαχείριση. Και σας πληροφορώ ότι μόνο τα τρέχοντα  λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης είναι τόσα που δεν μπορείτε να τα φανταστείτε.

Να είστε σίγουροι! Κι άλλοι άνθρωποι επιχειρούν….“αγαστή Κοινωνία !”

Εύχομαι ολόψυχα υγεία και καλή Ανάσταση!

Καλή συνέχεια στο έργο σας!

Με εκτίμηση

Κώστας Ρίζος

Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας