Βέροια

Δήμος Βέροιας: Οριοθέτηση χώρου τραπεζοκαθισμάτων

Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας ανακοινώνεται ότι, έως την 10- 05-2024 ημέρα Παρασκευή, τα καταστήματα εστίασης πάσης φύσεως που χρησιμοποιούν κοινόχρηστο χώρο για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, θα πρέπει να οριοθετήσουν τον παραχωρούμενο χώρο με χρωματισμένη διαγράμμιση ή να τον επαναδιαγραμμίσουν εφόσον η γραμμή δεν είναι ευκρινής.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω και σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας κάθε καταστήματος, θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 5 παρ. 9 της υπ΄αριθμ. 188/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου αναφέρεται ότι η μη οριοθέτηση από τους καταστηματάρχες του παραχωρούμενου χώρου, συνιστά λόγο ανάκλησης της σχετικής άδειας.

banner-article

Δημοφιλή άρθρα

  • Εβδομάδας